Om VKAB

Växjö Kommunföretag AB (VKAB) är moderbolag till följande helägda dotterbolag: Vidingehem AB, Växjö Energi AB (Veab), Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) samt Växjö Linnaeus Science park AB.

VKAB:s uppgift

är att tillse att dotterbolagens verksamhet bedrivs effektivt, bland annat genom att arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor inom koncernen. De enskilda dotterbolagen har stor frihet att verka inom sina respektive områden, samtidigt som storleken på koncernen är en styrka när det gäller upplåning av kapital och vid andra större upphandlingsfrågor. En annan fördel är möjligheten till dialog inom koncernen, där bolagen tillför varandra kunskap från olika områden, vilket bidrar till kontinuerlig effektivisering av den sammantagna verksamheten. 

VKAB-koncernens målsättningar i sammandrag

  • Låga driftskostnader och hög kvalitet i verksamheten
  • Bostäder till alla hyresgäster
  • Medverka till etableringen av nya företag i Växjö
  • En viktig aktör i utvecklingen av orterna utanför Växjö stad
  • Ligga i framkant vad gäller IT-utvecklingen inom vår bransch - erbjuda bredbandstjänster
  • Bygga bostäder och lokaler med hög kvalitet till nationellt sett låga priser
  • Fjärrvärme till konkurrenskraftiga priser

Även när det gäller Växjö kommuns uppmärksammade miljöarbete är VKAB en av grundstenarna. VEAB:s fjärrvärmeutbyggnad i kombination med fastighetsbolagens energibesparingsarbete och möjlighet att påverka hyresgästernas miljöbeteende är viktiga delar i en framgångsrik utveckling.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023