Organisation och kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor om VKAB:s verksamhet eller önskar ta del av handlingar.

Växjö Kommunföretag AB
Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18
Telefax: 0470-189 23 Telefon: 0470-410 00
Email: vkab@vaxjo.se

Catharina Rydberg Lilja
Verkställande direktör
E-post: Catharina.Rydberg-Lilja@vaxjo.se

Magnus Bengtsson
Kommunjurist
E-post: magnus.bengtsson@vaxjo.se

Anna Rosander
Ekonomi- och finanschef
E-post: anna.rosander@vaxjo.se

Jonas Nilsson
Finansekonom
E-post: jonas.nilsson4@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 22 maj 2023