Våra dotterbolag

VKAB:s sex dotterbolag utgör en viktig del i de flesta Växjöbors vardag. De två bostadsbolagen hyr ut drygt 11 100 lägenheter i Växjö stad och i 18 av de mindre orterna runt om i kommunen.

Tillsammans med de två lokalföretagen förvaltar de en yta på nästan 1 400 000 kvadratmeter för bland annat boende, förskolor, utbildning, motion och idrott, kommunal förvaltning och företagsverksamhet. Energibolaget levererar el, fjärrvärme och bredband. För mer information besök respektive bolags webbplats.

Vidingehem AB

Vidingehem är ett kommunägt bolag vars huvudsyfte är att bygga, äga och förvalta bostäder i hela Växjö kommun, Växjö tätort, övriga tätorter och landsbygd.
Vidingehem äger och förvaltar lägenheter och skolor, förskolor och vårdboenden. Både i orterna runt Växjö och i Växjö stad.

Växjö Energi AB (Veab)

erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuds även bredband på flera orter i Kronobergs län.

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab)

äger och förvaltar fastigheter såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar, kontor, föreningslokaler med mera. Den största hyresgästen är Växjö kommun.

Växjö Linnaeus Science park

verkar för att stärka Växjö kommun och regionens näringsliv och innovationsutveckling tillsammans med kommunkoncernen, näringslivet och akademin.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023