Samordningsförbundet Värend

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022