Stiftelsen Smålands museum

Stiftelsens huvudsyfte är att förvalta stiftelsens samlingar och att hålla dem tillgängliga för allmänheten.

Stiftelsen ska inom i huvudsak Kronobergs län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet och vara huvudman för landsantikvarien i länet.

De museiföremål och arkivalier som tillhör stiftelsen ska förvaras och vårdas på sådant sätt, att full trygghet finns för deras bevarande till kommande tider.

Kulturparken Smålands webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022