Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige sammanträder en tisdag varje månad med uppehåll under juli månad. Ett särskilt sammanträde som behandlar budget för nästkommande år hålls i juni. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten eller att följa debatten via radio, tv och webb-tv.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, om vilka nämnder som ska finnas. Dessutom väljs ledamöter och ersättare i nämnderna, samt revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I kommunfullmäktige behandlas också alla motioner och medborgarförslag. Platserna (mandaten) fördelas efter resultatet i kommunalvalet:

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Bo Frank (M), kommunfullmäktiges ordförande

Ordförande
Bo Frank (M)
Telefon: 0470-413 90 eller 0705-84 13 90
E-post: bo.frank@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Cheryl Jones Fur (MP)

1:a vice ordförande
Cheryl Jones Fur (MP)
Telefon: 0470-73 46 17
E-post: cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Porträttbild på Rose-Marie Holmqvist (S)

2:a vice ordförande
Rose-Marie Holmqvist (S)
Telefon: 0470-413 92 eller 070-537 05 96
E-post: rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Politik och demokrati