Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Den består av 15 ledamöter och 15 ersättare som sammanträder en gång i månaden. Kommunstyrelsen har tre utskott; arbetsutskottet, hållbarhetsutskottet och organisations- och personalutskottet.

Presidium

Ordförande

Anna Tenje (M)

1:a vice ordförande

Eva Johansson (C)

2:a vice ordförande

Malin Lauber (S)

 

Telefon: 0470-410 00
E-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se
Postadress Växjö kommun, Kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Politik och demokrati