Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt stor brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Den högsta tjänstpersonen på kommunledningsförvaltningen är kommunchefen som utses av kommunstyrelsen. Kommunchef Monica Skagne är chef över alla förvaltningschefer och bolags-vd:ar och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Kommunchef Monica Skagne nås på:
Telefon: 0470-413 81
E-post: info@vaxjo.se

Kommunledningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Gunilla Friman som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling. Förvaltningschefen är chef över alla avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

De områden som kommunledningsförvaltningen ansvarar för är:

Ekonomi och finans

Ansvarar för ekonomi- och finans-processer som rör hela kommunen, såsom budget, bokslut, uppföljning, redovisning samt finansfrågor och kravverksamhet.  
Ekonomi- och finanschef är Katarina Andersson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: ekonomikontoret@vaxjo.se

HR och personal

Ansvarar för samtliga personal- och HR-processer i kommunen inklusive generella personalfrågor, personalklubben Dakapo och Kommunhälsan (företagshälsovården).
HR- och personalchef är Lena Björkqvist. 
Telefon: 0470- 410 00
E-post: personalkontoret@vaxjo.se

Hållbarhet

Ansvarar för frågor kring miljö, mångfald, tillgänglighet, klimatanpassning och folkhälsa. 
Hållbarhetschef är Charlotte G Brynielsson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se  

IT

Arbetar med användarsupport, systemdrift, strategiska frågor inom IT, administration, projekt och utveckling för Växjö kommun.
Chef för it-enheten är Peter Bergehamn.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se 

Juridik

Ansvarar för juridisk rådgivning, rättsutredningar och tvistelösning till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen.  
Chefsjurist är Magnus Bengtsson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Kommunkansli

Kansliets uppgift är att ge administrativt stöd och service till förtroendevalda, kommunkoncernen och allmänheten. Till kansliet hör även överförmyndanämnden och kommunarkivet.
Chef för kansliet är Carina Elmefall.
Telefon 0470-410 00
E-post kommunstyrelsen@vaxjo.se

Kommunikation

Ansvarar för kommunens strategiska kommunikationsarbete, webb, press och sociala medier. Hit hör också kommunens repro (tryckeri). 
Tillförordnad kommunikationschef är Carl Selling.
Telefon: 0470-410 00
E-post: carl.selling@vaxjo.se

Kontaktcenter

Kontaktcenters kommunvägledare svarar på invånarnas frågor vid första kontakten. Här ingår också kommunens reception och vaktmästeri.
Tillförordnad kontaktcenterchef är Jessica Ulfsax-Jonasson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Måltid

Ansvarar för kommunens alla kök och måltiderna på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Varje dag serverar Växjö kommun cirka 21 000 portioner i sina 104 kök. 
Chef för måltidsorganisationen är Anneli Ekstedt.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Näringsliv

Arbetar med kommunens övergripande näringslivsservice samt landsbygsutveckling. Erbjuder hjälp med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling.
Tillförordnad näringslivschef är Björn Collin.
Telefon 0470-410 00
E-post naringsliv@vaxjo.se

Planering

Arbetar med översiktlig och regional planering, större utvecklingsprojekt, mark- och exploateringsfrågor, samt lokalsamordning.
Planeringschef är Paul Herbertsson.
Telefon: 0470- 410 00
E-post: info@vaxjo.se

Säkerhet

Samordnar kommunens arbete med trygghet, säkerhet och beredskap. Arbetar med intern säkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap, civilt försvar och brottsförebyggande frågor.
Säkerhetschef är Marcus Holmqvist.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Upphandling

Ansvarar för upphandlings-och inköpsprocesser, centrala kommunövergripande upphandlingar samt för den inköpssamverkan som finns mellan kommunerna i Kronobergs län.
Upphandlingschef är David Braic.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Utvecklingsenheten

Ansvarar för utredning, utveckling, forskningssamverkan och omvärldsanalys.
Utvecklingschef är Anna Karlsson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2018
Politik och demokrati