Näringslivs- och innovationsutskottet

Innovations- och näringslivsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ för näringslivs- och innovationsfrågor.

Utskottet för näringsliv och näringslivbestår av fem ledamöter och fem ersättare. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten

Presidium

Malin Lauber, politiker, S, Växjö kommun

Ordförande

Malin Lauber (S)
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Maria Garmer, politiker, V, Växjö kommun

1:a vice ordförande

Maria Garmer (V)
Telefon: 070-835 02 33
E-post: maria.garmer@vaxjo.se

Pernilla Tornéus, politiker, M, Växjö kommun

2:a vice ordförande

Pernilla Tornéus (M)
Telefon: 0470-410 92 eller 070-893 25 97
E-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2024