Politiska ansvarsområden inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har utsett ansvariga politiker för ett antal områden. De ansvariga politikerna sitter som ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Varje område har minst två ansvariga politiker, en från majoriteten och en från oppositionen. Deras uppdrag är att med stöd av tjänstepersoner bevaka utvecklingen och ta initiativ på respektive bevakningsområde.

Barn och unga

Martina Forsberg (S) och Iréne Bladh (M).

Brottsförebyggande råd

Kommunstyrelsens presidium, det vill säga Malin Lauber (S), Maria Garmer (V) och Pernilla Tornéus (M).

Folkhälsa och trygghet

Johnny Werlöv (V) och Suzanne Frank (M).

Digitalisering, transformation och resiliens

Magnus P Wåhlin (MP) och Iréne Bladh (M).

Landsbygd och infrastruktur

Andreas Olsson (C) och Patrik Åkesson (KD).

Senast uppdaterad: 24 januari 2023