Nämnderna och deras förvaltningar

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstepersoner och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund då du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter.

Nämndernas sammanträdestider 2019

Kommunfullmäktige

26 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 11 och 12 juni, 3 september, 15 oktober, 19 november och 17 december.

Kommunstyrelsen

15 januari, 12 februari, 5 mars, 9 april, 7 och 28 maj, 20 augusti, 10 september, 1 oktober, 5 november och 3 december.

Byggnadsnämnden

7 och 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 24 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.

Kultur- och fritidsnämnden

30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 18 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15 januari, 22 januari, 12 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 26 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober och 26 november.

Nämnden för arbete och välfärd

30 januari, 28 februari, 27 mars, 25 april, 22 maj, 20 juni, 28 augusti, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Omsorgsnämnden

6 februari, 13 mars, 24 april, 5 juni, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

Tekniska nämnden

17 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december.

Utbildningsnämnden

23 januari, 13 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 13 juni, 11 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.

Valnämnden

23 januari, 20 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 19 juni, 29 augusti, 26 september, 19 december.

Överförmyndarnämnden

3 januari, 5 februari, 12 mars, 9 april, 15 maj, 18 juni, 20 augusti,17 september, 22 oktober, 26 november och 16 december.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2019
Politik och demokrati