Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar frågor inom kultur- och fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, Växjö konsthall, Det fria ordets hus, Araby park arena och vissa andra idrotts- och friluftsanläggningar. Förvaltningen hanterar också stöd till föreningar, institutioner och vissa stiftelser.

Förvaltningens arbete leds av förvaltningschef Tomas Ekelius som ansvarar för  förvaltningens interna arbete och utveckling.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation

Stab- och ledning

Består av förvaltningschef, avdelningschefer och personalspecialist. 

Kulturavdelningen

Kulturavdelningen består av Växjö bibliotek inklusive Det fria ordets hus, Växjö konsthall och allmän kultur.
Leds av Anna-Karin Axelsson, avdelningschef kultur
E-post: anna-karin.axelsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Fritidavdelningen

Fritidsavdelningen består av Araby park arena, Föreningsservice och Arenaservice.
Leds av Jessica Råhlin, avdelningschef fritid
E-post: Jessica.Rahlin@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00


Senast uppdaterad: 18 november 2021