Styrande dokument och rapporter, kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens reglemente och internbudget med verksamhetsplan utgör grunden för nämndens styrning. Med dessa styrdokument är målsättningen att verksamheten ska utvecklas samt hålla god kvalitet.

Reglementen för kultur- och fritidsnämnden , 86 kB, öppnas i nytt fönster.
De reglementen som styr kultur- och fritidsnämndens verksamhet utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.
Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2021 , 702 kB, öppnas i nytt fönster.
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska redovisning och plan för respektive verksamhet:
Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2020 , 804 kB.
, 573 kB, öppnas i nytt fönster.
Kultur- och fritidsnämndens årsrapport beskriver det ekononomiska utfallet samt viktiga händelser under året. Framtida frågor omnämns också i detta dokument.
, 573 kB, öppnas i nytt fönster.
Biblioteksplan 2007-2010 reviderad 2012 och 2015
, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Styrdokument för biblioteksverksamheten i Växjö kommun.
Strategi för konstområdet i Växjö kommun , 101 kB, öppnas i nytt fönster.
Strategidokument som ska ge kommunen och konstlivets aktörer ett samlat och vägledande underlag för konstområdet och väsentliga proriteringar inom området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021
Politik och demokrati