Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade tre tillsynsområden: miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Nämndens uppgifter utfördes av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphörde 1 januari 2023. Nya nämder med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor är miljö- och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Senast uppdaterad: 5 januari 2024