Nämnden för arbete och välfärd

Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg och familjerätt.

Arbete och välfärd ansvarar även för sysselsättning, stöd och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Inom ansvarsområdet finns också budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt alkoholhandläggning.

Vår vision är att alla i Växjö kommun ska ha en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar. Nämndens uppgifter utförs av förvaltningen arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärd består av 15 ledamöter med 15 ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: namnden.arbete.valfard@vaxjo.se 
Fax: 0470-79 69 33
Postadress: Växjö kommun, Arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18

Ordförande

Oliver Rosengren (M)

Vice ordförande

Ricardo Chavez (KD)

2:e vice ordförande

Tomas Thornell (S)

Förvaltningschef

Per Sandberg

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i nämnden för arbete och välfärdlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Politik och demokrati