Omsorgen ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystemet är till för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Inom omsorgen arbetar vi utifrån lagarna socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Omsorgens handböcker

I handböckernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa rutiner för verksamhetens olika områden.

Ta del av ledningssystemet

Vill du ta del av omsorgens ledningssystem kontakta omsorgsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2020
Politik och demokrati