Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: onsdagen den 28 april 2021 kl. 13.30
Plats: Mötet sker digitalt.

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden 2021-04-28

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning
  - Uppföljning av handlingsplaner utifrån 2020 års brukarundersökning för
  - Ny förebyggande enhet vid avdelning kommunrehabomsorgschef för särskilda boenden
 3. Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapport, inklusive rapport från omsorgschef för särskilda boenden
 4. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnde
 5. Meddelanden till omsorgsnämnden
 6. Yttrande över Socialdepartementets remiss av betänkandt Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
 7. Skrivelse ifrån Gunnel Jansson (MP) och Guje Larsson (MP), gällande fysisk aktivitet för omsorgstagare med hemtjänst
 8. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) om att ta fram en redovisning av personalsammansättningen och antal medarbetare under varje chef inom omsorgsförvaltningen
 9. Skrivelse ifrån Anna Zelvin (KD) gällande kompetens inom geriatrik och lärdomar efter pandemin
 10. Förvaltningschefen informerar
 11. information från ledamöter
 12. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 13. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Politik och demokrati