Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2020-05-20, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2020-05-20


 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden:
  Information om nuläge kring Covid-19
  - Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Ulf Gustafsson, avdelningschef kommunrehab
  Uppföljning av verksamheter i enskild regi som drivs av Attendo
  - Lena Tibblin, utredare
  Omsorgsförvaltningens Verksamhetskoll:
  - Anders Allard, avdelningschef uppdrag och uppföljning
  Omsorgsförvaltningens resultat i Temperaturmätaren
  - Ewa Ekman, förvaltningschef
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
 4. Meddelande till omsorgsnämnden
 5. Fördjupad prognos för omsorgsnämnden till och med april, 2020
 6. Yttrande till kommunstyrelsen över Socialdepartementets remiss av SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent
 7. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) om behovet av kommunikationsstöd för samtal med barn inom LSS
 8. Svar på frågor från Lars Rejdnell (L) om kommunikativt stöd inom omsorg funktionsnedsättning
 9. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) med frågor om hur demensvården fungerar i Växjö kommun
 10. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V), och Maria Garmer (V), om att öka takten i plan för tillgång till nätuppkoppling i lägenheterna i gruppbostäder
 11. Skrivelser ifrån Hannes Jónsson (SD) och Pernilla Wikelund (SD) om att redovisa för nämndens ledamöter om säkerställande av åtgärder, inköp, och skyddsbehovhemvård enligt LSS, SOL och HSL.
 12. Investeringsbeslut för inköp till verksamhetslokaler
 13. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning 2020
 14. Revidering av omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan 2020 - digital lagring av hälso- och sjukvårdshandlingar som ska gallras m.m.
 15. Omsorgsnämndens sammanträdestider 2020
 16. Förvaltningschefen informerar
 17. Information från ledamöter
 18. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 19. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Politik och demokrati