Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Styrande dokument och rapporter - omsorgsnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden - omsorgsnämndens reglemente. 

Ledningssystem för kvalitet - en beskrivning av förvaltningens lednings- och styrsystem.

Vägledning LSS - en beskrivning av insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och en vägledning för handläggning och utförande.

Vägledning SOL - en beskrivning av insatserna enligt socialtjänstlagen och en vägledning för handläggning och utförande.

Omsorgens delegationsordning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Politik och demokrati