Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och skolbibliotek.

Utbildningsnämnden består av femton ledamöter med femton ersättare, som väljs av kommunfullmäktige. Nämndens uppgifter utförs av utbildningsförvaltningen.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: utbildningsnamnden@vaxjo.se
Fax : 0470-419 94
Postadress: Växjö kommun, utbildningsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18

Ordförande

Pernilla Tornéus (M)

Vice ordförande

Torgny Klasson (L)

2:e vice ordförande

Martina Forsberg (S)

Tillförordnad förvaltningschef

Anders Elingfors

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2019
Politik och demokrati