Styrande dokument och rapporter, utbildningsnämnden

Många lagar och regler styr skolors och förskolors verksamhet. Verksamhetens kvalitet utvärderas och följs upp kontinuerligt. Här hittar du lokala och nationella styrdokument samt rapporter som följer upp utbildningsförvaltningens verksamheter.

Delegationsordning

Nationella styrdokument

Lokala styrdokument

Policydokument, rutiner och riktlinjer

Rapporter och redovisningar

Senast uppdaterad: 26 juni 2024