Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Valnämnden

Valnämnden genomför val och folkomröstningar i Växjö kommun. Det innebär bland annat att ordna vallokaler och att utse och utbilda röstmottagare.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-412 34
E-post: valnamnden@vaxjo.se
Besöksadress: Västra Esplanaden 18
Postadress: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö

Valnämndens ledamöter och ersättare

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i valnämndenlänk till annan webbplats.

Mer information om val

På Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats hittar du mycket information om det svenska valsystemet, om kommande val och om val som har genomförts. Valmyndigheten är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för valmaterial, stöd och riktlinjer vid allmänna val och folkomröstningar.

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Den beslutar om valdistriktsindelningar (efter förslag från kommunen) och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och nationella folkomröstningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Politik och demokrati