Kallelser och protokoll, valnämnden

Här kan du ta del av valnämndens protokoll och se kallelse till nästa möte.

Kallelse till valnämndens sammanträden publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka en vecka före sammanträdet. Valnämndens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter. Valnämnden sammanträder nästa gång den 20 januari klockan 09.00. Vill du ta del av sammantädet som genomförs via Microsoft Teams, anmäl dig till valnamnden@vaxjo.se

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta valnämnden på telefon 0470-410 00 eller via e-post valnamnden@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022