Kallelser och protokoll, valnämnden

Här kan du ta del av valnämndens protokoll och se kallelse till nästa möte.

Kallelse till valnämndens sammanträden publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka en vecka före sammanträdet. Valnämndens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Sammanträdestider 2023:

  • 25 maj klockan 14.00 i Växjö kommunhus
  • 21 september klockan 14.00 i Växjö kommunhus
  • 19 oktober klockan 14.00 i Växjö kommunhus
  • 16 november klockan 14.00 i Växjö kommunhus
  • 7 december klockan 14.00 i Växjö kommunhus

De senaste årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta valnämnden på telefon 0470-410 00 eller via e-post valnamnden@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 17 maj 2023