Val till kommunfullmäktige

Medborgarna väljer vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen.

Alla som har fyllt 18 år senast på valdagen har rätt att rösta. Dessutom måste man uppfylla något av följande krav:

  • vara svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen
  • vara medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och vara folkbokförd i kommunen
  • vara medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. 

Senast uppdaterad: 7 februari 2023