Valet i Växjö kommun 2018

Den 9 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstings/regionfullmäktige. Allt om valen i Sverige 2018 hittar du på Valmyndighetens webbplats. Här beskriver vi valet i Växjö kommun.

Valet till kommunfullmäktige

För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Till kommunfullmäktige gäller även att du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget, eller
  • är medborgare i något annat land än något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge men har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. Samt är folkbokförd i kommunen.

Att rösta i valet till kommunfullmäktige innebär att du röstar på det parti du tycker ska sitta i det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige består i Växjö kommun av 61 folkvalda representanter. Dessa beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats och om vilka nämnder som ska finnas. Dessutom väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till nämnderna, samt de revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I kommunfullmäktige behandlas också alla motioner och medborgarförslag.

Valet till kommunfullmäktige påverkar alltså även vilka personer som blir ledamöter i nämnderna. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. De ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattats i fullmäktige.

Olika sätt att rösta på

Det finns olika sätt att rösta; förtidsrösta, rösta på valdagen, rösta med bud, rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta i förtid från utlandet.

Röstkort

Alla som får rösta i valen får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 9 september. Ta röstkortet och en giltig legitimation (måste bland annat ha foto på dig) när du ska rösta.

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen kan du istället förtidsrösta. Du måste även ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta, så glöm inte att ta med det.

Röstkorten börjar skickas ut av Valmyndigheten vecka 33 och alla ska ha fått sitt senast 22 augusti. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 22 augusti, eller om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen.

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Din röst kommer sen att skickas till din hemkommun och komma till din vallokal på valdagen och räknas tillsammans med de andra rösterna i det distrikt du tillhör. Ditt röstkort kommer skiljas från dina valkuvert innan de stoppas i valurnan så ingen kommer veta vad du röstar på. Växjö kommun anordnar förtidsröstning på ett antal platser i kommunen under perioden 22 augusti till 9 september.

Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta så glöm inte att ta med det. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 22 augusti eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen

Röstningsförfarandet är i stort sett samma för väljaren vid förtidsröstning som i en vallokal på valdagen. Se nedan avsnitt om att rösta på valdagen.

Rösta på valdagen

På valdagen den 9 september kan du från 08.00 till 20.00 rösta i din vallokal. Vilken vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Du kan bara rösta i den vallokalen. Du kan rösta i din vallokal även om du inte har ditt röstkort men du måste alltid ha med dig en giltig legitimation.

När du kommer till din vallokal finns det valsedelställ med partiernas valsedlar och blanka valsedlar. Du tar de valsedlar du vill och går sedan bakom en valskärm. Där gör du i ordning din röst genom att stoppa ner valsedlarna i kuvert som du fått av en röstmottagare när du går in i vallokalen. Du ska ha ett kuvert för varje val du har rösträtt till. Tänk på att valhemligheten börjar först bakom valskärmen så om du inte vill att någon ska veta vad du röstar på är ett tips att ta en valsedel av varje parti med dig från valsedelstället. Du kan även ta en blank valsedel och skriva det partiet du vill rösta på. Skriv i så fall noggrant.

När du gjort iordning dina röster bakom valskärmen går du dit röstmottagarna sitter med valurnan och lämnar fram dina kuvert, ditt röstkort och din legitimation. Kuverten, din legitimation och din rösträtt kontrolleras och det prickas av i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger sen ner dina röster i valurnan för aktuellt val och sen är din röstning färdig.

Du som har tillstånd att resa med färdtjänst, är folkbokförd i Kronobergs län och behöver hjälp med resan till vallokalen på valdagen 9 september reser utan egenavgift. Vid bokningen anger du att du vill boka en resa till vallokal för att rösta. För medresenär betalar ni som vanligt.

Ring till Serviceresor på telefonnummer 0775- 77 77 00 senast fredag 7 september klockan 17.00 för att boka din resa.

Rösta med bud

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar där genom bud. Dessutom får följande väljare budrösta:

  • väljare som betjänas av Posten AB:s lantbrevbärare
  • väljare som är intagna i häkte,
  • väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte kan rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.

För att rösta med bud krävs särskilt material. Om du behöver material för budröstning eller vill veta mer om hur budröstning går till kan du höra av dig till kommunen. Du kan även besöka valmyndighetens webbplats för mer information om hur man kan få hjälp vid röstning.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att få hjälp av ambulerande röstmottagare från kommunen. Om du inte har någon som kan vara bud eller inte vill att någon anhörig ska vara ditt bud kan du istället kontakta kommunen som då kan skicka två röstmottagare hem till dig och du kan lämna rösten till dem. Det är samma förfarande som att rösta i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna har även laglig rätt att hjälpa dig göra iordning din röst, något ett bud inte får göra. Röstmottagarna har tystnadsplikt.

Om du behöver en ambulerande röstmottagare så kontakta kommunen så kommer vi överens om en tid vi kan komma hem till dig. Kommunen kan komma hem till dig mellan vardagar mellan 22 augusti och 7 september. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 9 september.

Rösträkningen

Efter vallokalerna stänger den 9 september klockan 20.00 räknas alla röster i respektive vallokal. Detta kallas den preliminära rösträkningen eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalerna är öppen för allmänheten att observera. När röstmottagarna räknat rösterna ringer de in resultatet till länsstyrelsen. Det är detta resultat du kan följa via media på kvällen. Du kan också själv följa valresultatet på valmyndighetens webbplats. På valnatten överlämnar kommunen sen alla mottagna röster till länsstyrelsen.

På onsdagen och ibland torsdagen efter valet räknar kommunen även de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen eller lämnades i en förtidsröstningslokal på valdagen.

Även dessa röster överlämnas sen till länsstyrelsen och därefter har kommunen fullgjort sitt uppdrag. Länsstyrelsen räknar sen alla röster igen och fastställer valresultatet. Länsstyrelsen räknar även personrösterna, vilket inte har gjorts av kommunen på valnatten.

Efter valet

Platserna (mandaten) i kommunfullmäktige fördelas efter resultatet i kommunvalet. Om ett parti får tio procent av rösterna i valet får de alltså ungefär tio procent av platserna i kommunfullmäktige. Efter valet försöker de partier som fått platser i fullmäktige att hitta en politisk majoritet. Det betyder att den politiska majoriteten som ska bildas behöver ha över 50 procent av platserna i kommunfullmäktige. Det går även att styra en kommun med en politisk minoritet. Det innebär att man måste söka stöd hos partier utanför den styrande gruppen i olika frågor för att få igenom dem i kommunfullmäktige.

Efter valet väljer fullmäktige sina styrelser och nämnder. Fördelningen av platser i styrelser och nämnder följer i stora drag valresultatet men är ofta en förhandlingsfråga mellan partierna. Kan man inte enas om fördelningen av platserna så fördelas platserna proportionellt efter valresultatet. Kommunfullmäktige väljer både ordinarie ledamöter och ersättare.

För att sitta i kommunstyrelsen eller andra nämnder krävs att en person är över 18 år och är folkbokförd i kommunen. Men det krävs inte att man kandiderat till valet av fullmäktige.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2018
Politik och demokrati