Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Självservice, e-tjänster och blanketter

Här har vi samlat alla våra blanketter och e-tjänster för att du ska kunna utföra ärenden när det passar dig. Tjänsterna är sorterade efter de ämnen som presenteras här nedanför.

Förskola och skola

Ansök om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Felanmäl och lämna synpunkter

Anmäl trasig gatubelysning
eller annat fel. Tyck till, ge oss beröm eller klagomål.

Mina sidor

Skapa och följ dina ärenden, läs dina meddelanden. Logga in med e-legitimation , bank-id .

Stöd och omsorg

Söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka bidrag.

Bygga och bo

Söka bygglov, beställa sophämtning, läsa din vattenmätarställning eller ansöka om att få ha vissa djur i tätort.

Se och göra

Anmäla evenemang, boka dator och studiebesök på biblioteket, föreningar kan ansöka om bidrag och stöd.

Medborgarförslag

Ditt förslag tas upp i en politisk nämnd.

Borgerlig vigsel

Här kan ni boka borgerlig vigsel.

Parkering

Här kan du kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Näringsliv

Hitta lokaler för ditt företag, ansök om grävningstillstånd eller alkoholtillstånd eller lämna in ett förslag på utmaning av kommunens verksamhet.

Ordförandeklubba liggandes på papper med penna bredvid.

Förtroendevalda

Som förtroendevald i Växjö kommun kan du lämna motioner och interpellationer samt avsäga dig ditt uppdrag.