E-tjänster och blanketter för företag och jobb

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du exempelvis hitta lokaler för ditt företag, ansök om grävningstillstånd eller tillstånd för att servera alkohol eller lämna in ett förslag på utmaning av kommunens verksamhet. Har du avslutat eller ska avsluta din anställning i Växjö kommun kan du beställa till exempel arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

Lokaler för företag

Utmanarrätt, lämna förslag

Ansök om förvaltarfrihetsbevis

Ansök om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Ansök om bygglov och gör anmälan

Förhandsbesked om möjlighet till bygglov

Förvärv av kommunal tomt, ansök

Nybyggnadskarta

Verksamhet för hygienisk behandling, bassängbad och solarium, anmälan

Bassängbad, anmälan

Hygienisk behandling, anmälan

Skola, förskola, fritidshem, anmälan

Skola och förskola, anmälan

Solarier, anmälan

Cistern, anmälan om installation

Cistern, anmälan om installation

Cistern, anmälan om att den har tagits ur bruk

Cistern, anmälan om att den har tagits ur bruk

Driftstörning, anmälan

Driftstörning, anmälan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Förorenad mark, anmälan om efterbehandling

Förorenad mark, anmälan om efterbehandling

Gödselspridning, ansökan om dispens

Gödselspridning, ansökan om dispens

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Miljöfarlig verksamhet, anmälan om nedläggning

Miljöfarlig verksamhet, anmälan om nedläggning

Uppodling av annan mark än jordbruksmark, anmälan

Uppodling av annan mark än jordbruksmark, anmälan

Radonmätning i flerbostadshus

Radonmätning i flerbostadshus

Sanering av PCB, anmälan

Sanering av PCB, anmälan

Spridning av bekämpningsmedel, anmälan

Spridning av bekämpningsmedel, anmälan

Spridning av bekämpningsmedel, ansökan om tillstånd

Spridning av bekämpningsmedel, ansökan om tillstånd

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Registrering av eget dricksvatten - för livsmedelsföretag

Anmälan tobaksförsäljning - partihandel och detaljhandel

Anmälan tobaksförsäljning - partihandel

Anmälan tobaksförsäljning - detaljhandel

Bilaga till tillståndsanmälan för tobaksförsäljning

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd - Skatteverket

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd PBI - Skatteverket

Cateringlokal, anmälan

Folköl - egenkontrollprogram, folder

Folköl - servering eller detaljhandel, anmälan

Förändring i restaurangverksamhet, anmälan

Gemensamt serveringsutrymme, ansökan

Tillfälligt serveringstillstånd, ansökan

Serveringsansvarig personal, anmälan

Stadigvarande serveringstillstånd, ansökan

Stadigvarande serveringstillstånd - finansieringsplan

Stadigvarande serveringstillstånd - verksamhetsbeskrivning, ansökan

Provsmakning på serveringsställe, anmälan

Provsmakning på tillverkningsställe, anmälan

Kryddning av snaps, anmälan

Beställ arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg

Här kan du som avslutat eller ska avsluta din anställning i Växjö kommun beställa till exempel arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg. Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Intyg för de kommunala bolagen kan i nuläget inte beställas via denna e-tjänst utan vänd dig istället direkt till det bolag som du har haft anställning vid.

Arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg, beställ

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2020