Avgifter och taxor

Avgift för förberedande föräldrautbildning vid ansökan om medgivande för mottagande av barn för internationell adoption , 114 kB.

Avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman för förskola och fritidshem , 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för diverse VA-tjänster , 219 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för fjärrvärme och närvärme , 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar , 200 kB.

Avgifter för kulturskolans verksamhet , 134 kB.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats , 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftstaxa för barnomsorg , 101 kB.

Felparkeringsavgifter , 63 kB, öppnas i nytt fönster.

Köavgift för Växjös kommunala bostadsförmedling , 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsavgifter i Växjö stad , 297 kB, öppnas i nytt fönster.

Renhållningstaxa för Växjö kommun (inklusive hämtningsavgifter) , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för bostadsmark , 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet , 351 kB, öppnas i nytt fönster.
Aktuella avgifter finns under "Taxa för bygglov, rivningslov och marklov"

Taxa för bygglov, rivningslov och marklov

Taxa för dispenser för transporttillstånd , 113 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för industrimark , 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel , 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet , 146 kB.

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning , 113 kB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter , 164 kB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken , 813 kB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagens område , 164 kB.

Taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen , 92 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar , 106 kB.

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2024 , 350 kB.

Taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner , 119 kB.

Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun , 430 kB.

Växjö Energi Elnäts priser och taxor för elnätet , 561 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: 23 juli 2024