Lokala föreskrifter

Allmänna bestämmelser för brukandet av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning , 110 kB.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun , 22 MB, öppnas i nytt fönster. 
Beskriver vilka regler som gäller för offentlig plats i Växjö kommun. Här finns regler för till exempel fyrverkerier, alkoholförtäring och hundar.

Avfallsföreskrifter för Växjö kommun , 346 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om gångbanerenhållning för Växjö kommun
, 139 kB, öppnas i nytt fönster.
Beskriver bland annat vilka skyldigheter en fastighetsägare har när det gäller gångbanor i anslutning till fastigheten.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön , 167 kB, öppnas i nytt fönster. med tillhörande kartor , 4 MB.
Beskriver regler för till exempel djurhållning, tomgångskörning och enskilda avlopp.

Lokala ordningsföreskrifter för torgverksamhet , 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala trafikföreskrifter Länk till annan webbplats.
Särskilda trafikregler som kallas för lokala trafikföreskrifter beslutas av varje kommun eller myndighet med stöd av trafikförordningen från regeringen. Dessa trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden. Trafikreglerna tillkännages genom vägmarkeringen och dess skyltning. Du kan läsa föreskrifterna på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024