Trygghet, säkerhet och kris

Växjö kommun ska, inom alla verksamheter och på alla nivåer, bedriva ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete med syfte att skydda människor, egendom, verksamheter och miljö. Anställda och förtroendevalda har ett ansvar att verka för hög säkerhet.

Ett av Växjö kommuns övergripande mål är att kommunen ska upplevas som trygg och säker. För att uppnå detta bedriver nämnder, bolag och deras verksamheter ett systematiskt säkerhetsarbete.

Säkerhet och beredskapsgruppen har ett samordningsansvar för säkerhetsfrågorna.

Riskhanteringsgruppen, där säkerhet och beredskapsgrupp, försäkringsmäklare och representanter från alla förvaltningar och bolag medverkar, är ett av de forum där säkerhetsfrågorna regelbundet behandlas.

I menyraden till höger finns ämnesområden som du som medborgare kan ha intresse av. Se även länkar under rubriken Relaterade länkar längre ner på sidan om du vill fördjupa dig i ämnet, t.ex. läsa mer om vad du själv kan göra, det så kallade egenansvaret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2018
Politik och demokrati