Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och tar löpande beslut om åtgärder. Vi samverkar med andra myndigheter i regionen och uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Du är skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.
 • Använd munskydd när du reser med kollektivtrafiken under rusningstid. Information om munskydd i kollektivtrafik på Länstrafiken Kronobergs webbplats.länk till annan webbplats

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Läs mer

Träffpunkter, dagverksamhet, restauranger och växelvård

Vissa av kommunens verksamheter är stängda med anledning av coronapandemin och rekommendationen att man inte ska träffas i större grupper:

 • Vi erbjuder digitala träffpunkter för äldre
 • Från 27 april och tills vidare kan vi inte längre erbjuda växelvård. Omsorgstagare med växelvård och stort vårdbehov kommer att kunna välja mellan att vara kvar på boendet eller hemma. Väljer omsorgstagare att stanna hemma erbjuder Växjö kommun utökad hemtjänst
 • Dagverksamhet på Lunden, Rosenhill och Solgläntan är stängda från 10 november till 13 december
 • Stora delar av den dagliga verksamheten är inställd. Opalen, Vivaldi och Gula villan har fortsatt daglig verksamhet.
 • Socialpsykiatrins träffpunkter är inställda tillsvidare
 • Restaurangen på Dalbo är stängd tillsvidare

Få hjälp med handling och ärenden

Växjö kommun kan, i samarbete med civilsamhällesorganisationer och deras volontärer, hjälpa dig som är äldre än 70 år att till exempel handla mat. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Gör så här:

Ring oss på Växjö kommun på telefon 0470-410 00 och anmäl ditt behov. Du blir sedan uppringd för information om dag och tidpunkt.

För att undvika smittspridning sker betalning genom faktura.

Vi uppmanar till restriktiva besök

För att fortsätta skydda våra äldre uppmanar kommunen anhöriga till att vara väldigt restriktiva när det kommer till besök, även under kommande storhelger. I dagsläget råder inget besöksförbud i kommunen utan det är upp till var och en att ta ansvar.

Varje omsorgstagare kan utse en person som får komma på fria besök, förutsatt att besökaren är fri från symptom och följer rekommendationer. Vi rekommenderar att besöken sker på en säker mötesplats inomhus. Den person som omsorgstagaren utser kan vara make/maka, barn, syskon eller annan närstående som man ofta har kontakt med. En omsorgstagare kan bara utse en person som kan komma på fria besök.

Vid vård i livets slutskede, ta kontakt med det aktuella boendet och prata med enhetschef och sjuksköterska.

Så här jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland äldre och svårt sjuka

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Medarbetare använder munskydd vid ansiktsnära arbete hos omsorgstagare. Alla medarbetare har arbetskläder som byts och tvättas varje dag. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

När det finns misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 ska personalen använda extra skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består av:

 • heltäckande visir som vid behov kombineras med munskydd alternativt skyddsglasögon och munskydd
 • engångsförkläde med eller utan ärm beroende på vilken vård som ska utföras
 • engångshandskar, som används vid risk för kontakt med kroppsvätskor, vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel

Varför använder inte personalen munskydd hela tiden?

Munskydd som används vid fel tillfälle kan öka risken för smittspridning eftersom coronavirus är en dropp- och kontaktsmitta. Kontaktsmitta kan till exempel uppstå genom att en medarbetare vidrör sina ögon, näsa eller mun och därefter tar på omsorgstagaren eller omgivningen utan att tvätta och sprita händerna. Munskydd kan vara obekväma, klia och hamnar ibland på sned. Det är då stor risk att man rör vid näsa, mun eller ögon och omedvetet sprider smitta vidare. Smittspridning förhindras bäst genom att personal med symptom stannar hemma från jobbet.

Så här jobbar vi under måltider för att minska smittspridningen

 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra
  som handsprit.
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
  Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska
  matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.
 • Inom omsorgen tillämpas bordsservering.
 • Restaurangerna inom omsorgen är stängda för allmänheten.

Distansundervisning på gymnasiet till och med 24 januari

Från och med måndag 7 december till och med 24 januari 2021 gäller återigen distansundervisning på kommunens gymnasieskolor efter beslut av regeringen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Distansundervisningen innebär att Växjö kommuns gymnasieskolor delvis stänger och går över till distansundervisning. Rektor på respektive skola kan besluta om det finns praktiska moment i undervisningen som behöver genomförs på plats i skolan. Rektor kan även besluta att elever som är i behov av undervisning i skolans lokaler får det om det finns särskilda skäl. All undervisning som sker i skolan kommer då att genomföras på ett sätt som minskar risk för smittspridning.

Under tiden för distansundervisning kommer skolmat bara att serveras för de elever som är kvar på skolan och undantas från distansundervisningen.

Introduktionsprogrammen fortsätter med undervisning på plats

Undervisningen på gymnasieskolornas introduktionsprogram fortsätter tills vidare på skolan i oförändrad omfattning. Undervisning som är förlagd som praktik kommer också att fortsätta som vanligt. Rekommendationen att undanta introduktionsprogrammet från distansundervisning fattades av regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

Eleverna på introduktionsprogrammet kommer erbjudas skolmåltider och ha lektioner med sina lärare på skolan precis som vanligt. Självklart vidtas fortfarande flera försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Om du går på introduktionsprogrammet eller du som vårdnadshavare har frågor kring detta kan du kontakta din skola.

Nationella proven vårterminen 2021

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

Viktigt att alla tar ansvar och följer de nya skärpta, nationella råden

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Läs om råden överst på denna sidan.

För dig som har undervisning i skolan på grund av särskilda skäl

Om du konstaterats positiv med covid-19 ska boende i samma hushåll stanna hemma i sju dagar från det datum som du har testat dig. Syftet är att förhindra vidare smittspridning. Med boende i samma hushåll (hushållskontakt) menas personer som delat boende med dig någon gång under perioden som du varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller personer från gymnasieåldern och uppåt.

Råd för att minska risken för smittspridning när barn/elev är sjuk.

För dig som studerar på vuxenutbildning och Lärvux

Till hösten kommer skolorna även fortsättningsvis att hålla distansundervisning i hög utsträckning, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

För information om hur varje enskild skola inom vuxenutbildningen och Lärvux organiserar sin undervisning i höst, vänligen kontakta respektive skola direkt.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

1 december uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer om att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19länk till annan webbplats. Det innebär att barn och elever som inte har infektionssymtom men som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma från förskola och grundskola. Detta gäller för alla skolformer.

Hur ska man agera som vårdnadshavare?

Om någon i familjen/hushållet har fått konstaterat covid-19 ska du som vårdnadshavare meddela förskolan eller skolan så snart som möjligt samt hämta hem ditt barn om det sker under skoltid. Under tiden det finns konstaterad smitta i familjen ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet som vanligt.

Förhållningsreglerna gäller inte för de barn och elever som tidigare testats positivt för covid-19 under de senaste sex månaderna, eller har antikroppar mot covid-19 enligt antikroppstest som har utförts de senaste sex månaderna.

Hur länge ska barnen vara hemma?

Om det finns konstaterat fall i familjen ska barn och elever ska vara hemma sju dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. De behöver inte vara hemma medan personen väntar på sitt provsvar. Om barnet är helt symtomfri dag åtta får barnet komma till förskola och skolan. Detta upprepas om ny bekräftad covid-19 uppstår i hemmet.

Under tiden barnet är hemma och sju dagar efteråt bör de även undvika fritidsaktiviteter.

Viktigt att alla tar ansvar och följer de nya skärpta, nationella råden

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Läs om råden överst på denna sidan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en informationssida om coronaviruset för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats. Där finns också en FAQ med vanliga frågor och svar.

Nationella proven vårterminen 2021

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

Skolan inte en riskmiljö

Enligt Folkhälsomyndighetens nya rapporter från 2020-11-12länk till annan webbplats verkar skolan inte utgöra en riskmiljö och en rad åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning i skolmiljöer. Däremot är det viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast.

Delta i digitala möten

Under rådande omständigheter kan du som vårdnadshavare kan bli inbjuden till digitalt möte i förskola eller skola. Det kan vara föräldramöte tillsammans med andra föräldrar, det kan vara utvecklingssamtal där bara du eller du och ditt barn träffar en lärare eller förskollärare. I Växjö kommun använder vi Microsoft Teams för digitala möten. För att delta i mötet behöver du en dator, smartphone eller iPad med uppkoppling. Du behöver också ladda ner Microsoft Teams-appen.

Så här gör du för att ansluta till ett föräldramöte eller utvecklingssamtal.

Ingen prao för grundskoleelever fram till 2021-02-28

Från och med 9 november 2020 kommer det inte erbjudas någon praoundervisning för grundskoleelever.

Om att gå i skola och förskola

Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skola. Elever i förskoleklass, grundskola och särskola och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Om det är någon i hushållet som har konstaterad covid-19 ska dock barn och elever stanna hemma, även om de är symtomfria - läs mer om det i den översta rubriken.

Stanna hemma vid symptom

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är mycket hög ska alla förskolor och skolor vara uppmärksamma på barn som uppvisar symtomen hosta, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn eller elever dessa symtom kontaktas vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn eller elever som uppvisar symtom sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma tills de varit symtomfria i 48 timmar. Om det är någon i hushållet som har konstaterad covid-19 ska dock barn och elever stanna hemma, även om de är symtomfria - läs mer om det i den översta rubriken.

Råd angående allergier

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymptom är det svårt att till en början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi.

Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Det vill säga att om du är säker på att ditt barns symptom enbart beror på pollenallergi kan du ta barnet till förskolan eller skolan. Tillkommer nya symptom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

Fler råd om hur man kan veta om symtom beror på pollenallergi eller Covid 19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Barn med olika medicinska tillstånd

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Barn- och ungdomskliniken i Växjö har kontaktat alla familjer vars barn har medicinska skäl att inte vara i skolan.

Vad gäller kring omsorgsplatser om skolorna skulle stänga?

I dagsläget finns inte några planer eller indikationer på att våra skolor ska stänga. Om Regeringen eller huvudman (skolan) skulle besluta om skolstängning kommer du som vårdnadshavare ha möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt verksamhetlänk till annan webbplats

Så jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning (bland barn och unga)

Våra skolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygienlänk till annan webbplats

Det finns i nuläget, enligt Livsmedelsverket, ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom mat eller dryck. Men skolorna anpassar nu, utifrån lokala förutsättningar, sin möblering i matsalarna och sin organisation kring när eleverna äter för att undvika trängsel. Andra rutiner i våra matsalar är:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer.
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra som handsprit
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.

Så pratar du med barn om coronaviruset

Råd och tips från BRISlänk till annan webbplats

Till barn som känner oro

Länsstyrelsen har, tillsammans med bland andra Familjefrid Kronoberg, tagit fram ett informationsblad "Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats" med bra information till både barn och personer som arbetar med barn.

Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats - information från Länsstyrelsen med flera

Mötesplatser och samlingsplatser i kommunen

Regeringen presenterade den 18 december ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning.länk till annan webbplats Växjö kommun har därmed stängt samlingsplatser som fritidsgårdar, Konsthallen och Det fria ordets hus för besök. Även Kulturskolan är stängd till och med 24 januari. De digitala tjänsterna på biblioteket är öppna och från 4 januari är stadsbiblioteket öppet för till exempel hämtning av reserverade böcker.

Från och med den 10 januari gäller nya föreskrifter för butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus.länk till annan webbplats De nya reglerna innebär att det blir obligatoriskt att beräkna antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Om allmänna och privata sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med 24 november 2020 gäller en begränsning på 8 deltagare (undantaget är begravningar där 20 personer får närvara).

Länsstyrelsen har beslutat att begränsningen med åtta personer, även gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik. Beslutet gäller från och med den 24 november 2020 och tillsvidare.

Från och med den 10 januari gäller en en begränsning på max 8 personer även vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut.

Vid klagomål

Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger, caféer och i livsmedelsbutiker. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift.länk till annan webbplats

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker (ej livsmedelsbutiker), kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.länk till annan webbplats Den beskriver verksamheternas ansvar och allas personliga ansvar för att hålla tillräckliga avstånd. Ansvaret att föreskriften följs ligger på verksamheterna och på allmänheten. Ansvariga myndigheter diskuterar hur det här området ska hanteras, och det är möjligt att det kommer att ändras, men för tillfället är detta vad som gäller.

Växjö kommun har alltså ingen möjlighet att granska verksamheter som inte är livsmedelsverksamheter. Du kan alltid vända dig till den som driver verksamheten ifråga och hänvisa till föreskriften om allas ansvar för att undvika trängsel.

Stöd och råd via telefon, chatt och andra kanaler

Om du känner oro och behöver någon att prata med finns hjälp att få.

Ta del av telefonnummer och kontaktuppgifter till Växjö kommuns stödtelefoner och flera andra organisationers hjälplinjer

Har du fått en förändrad arbetssituation?

Stöd och hjälp för dig som har blivit permitterad, varslad eller uppsagd

Växjö kommun har tagit fram flera åtgärder för att stötta företagare.

Information för dig som företagare och arbetsgivare

För dig som har blivit uppsagd, permitterad eller varslad har vi samlat information om vad du kan göra utifrån din situation.

Du hittar all information här

Vill du engagera dig och hjälpa till?

Röda Korset och andra civilsamhällesföreningar söker hela tiden volontärer som är villiga att hjälpa till med handling och andra ärenden. För att anmäla dig som volontär behöver du vara 18 år och gäran ha tillgång till körkert och bil.

Anmäl dig som volontärlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter för att kunna engagera dig och hjälpa andra

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Frågor om coronaviruset?

www.krisinformation.selänk till annan webbplats

www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats.

Ring nationella informationsnumret

Kontakta 1177 enbart om du är sjuk och behöver rådgivning.

Om coronavirus på lätt svenska

8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset coronalänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet har också samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga formatlänk till annan webbplats

Teckentolkad information

Teckentolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till krisinformation.se och deras teckentolkade information)

Antal fall i Kronoberg

Här hittar du Region Kronobergs statistik om spridning och antal fall av covid-19länk till annan webbplats. Informationen uppdateras dagligen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Politik och demokrati