Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. På den här sidan kan du bland annat läsa om vad som gäller för kommunens verksamheter.

Stanna hemma om du är sjuk och testa dig vid symtom

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Barn från sex år, ungdomar och vuxna rekommenderas provtagning om de har symtom som kan vara tecken på covid-19. Folkhälsomyndighetens fullständiga råd finns på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 i syfte att minska spridningen av smittan. Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd därför gäller fortsatt de allmänna råden om att stanna hemma och testa sig om man har symtom på covid-19.

Om vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Träffpunkter, dagverksamhet och växelvård

Träffpunkter, dagverksamhet, växelvård och daglig verksamhet är öppna. Kontakta respektive verksamhet för öppettider och vad som gäller.

Besök på särskilt boende

Det är upp till var och en att ta ansvar när det kommer till besök på särskilt boende, då det fortfarande råder stor försiktighet.

  • Besökare ska vara fria från symptom och sprita sina händer vid ankomst till boendet
  • Använd helst de säkra mötesplatserna som finns på alla särskilda boenden
  • Lämpligt antal besökare är max två till tre åt gången per omsorgstagare
  • Besökare ska fortsatt hålla avstånd till omsorgstagaren med 1,5 meter

Dörrarna är låsta till de särskilda boendena och besökare kommer att lotsas av personal från entrén till omsorgstagarens lägenhet och tillbaka igen vid besöket. Samma rutiner gäller alla särskilda boenden, inklusive korttidsboendet Evelid.

Vid vård i livets slutskede, ta kontakt med det aktuella boendet och prata med enhetschef och sjuksköterska.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin. Myndigheten har därför beslutat att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper:

  • Boende på särskilt boende för äldre - samtliga omsorgstagare på särskilt boende i Växjö har fått en tredje spruta
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla som är födda 1956 och tidigare

Det är Region Kronoberg som vaccinerar i de flesta fall, men för dig som har hemtjänst och/eller hemsjukvård gäller följande:

Du som har hemtjänst och/eller hemsjukvård

Du som har beslut om hemtjänst och/eller hemsjukvård och har stora svårigheter att ta dig till en vaccinationsplats eller vårdcentral får din tredje dos vaccin via hemsjukvården. Då kommer en sjuksköterska hem till dig och ger dig vaccinet. Vaccination sker då i samråd med patientansvarig sjuksköterska.

Du som har få insatser och själv kan ta dig runt i samhället ska i första hand ta dig till en vaccinationsplats för att få dos tre. Då får du ett intyg som du ska ta med dig som visar att du har hemtjänst/hemsjukvård. Intyget ska skrivas under av personal.

Om tredje dosen vaccin mot covid-19 på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten beslutade 16 september att även 12- till 15-åringar ska erbjudas vaccin mot covid-19. För att kunna nå så många som möjligt kommer Växjö kommun att erbjuda vaccinering på kommunens högstadieskolor.

Barn som går i årskurs 6 och har fyllt 12 år kommer att erbjudas vaccination på den högstadieskola där eleven får sin undervisning i moderna språk.

Vaccination mot covid-19 är frivillig och kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen. För att barn ska kunna bli vaccinerade krävs en ifylld hälsodeklaration och samtycke från vårdnadshavare.

Region Kronoberg skickar hem blankett om samtycke och hälsodeklaration till alla som erbjuds denna vaccination. Blanketterna ska sedan tas med till skolan den dag då vaccinationen sker. Information om datum för vaccinering kommer inom kort från respektive skola.

Vaccination kommer även att erbjudas av de fristående grundskolorna för elever som är 12 till 15 år.

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma vid symtom

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och i alla andra skolformer och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Undantag gäller om någon i hushållet har covid-19, då alla i hushållet ska stanna hemma och testa sig för covid-19.

Har du frågor om när barn och elever ska stanna hemma, ta del av informationen från 1177 vårdguiden Länk till annan webbplats. och Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Hur ska du som vårdnadshavare agera om någon i hushållet har covid-19?

Om någon i familjen/hushållet har fått konstaterat covid-19 ska du som vårdnadshavare meddela förskolan eller skolan så snart som möjligt, samt hämta hem ditt barn om det sker under skoltid. Under tiden som det finns konstaterad smitta i familjen ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet som vanligt. Eleven ska testas för covid-19 och stanna hemma till provsvaret kommit. Om provsvaret visar på covid-19 ska eleven vara hemma tills hen är frisk.

Om provsvaret är negativt och eleven inte har några symtom kan hen gå till skolan.

När kan elever som haft covid-19 komma tillbaka till skola?

Om eleven är vaccinerad eller har haft covid-19 det senaste halvåret kan hen gå tillbaka till skolan när hen blivit frisk och har varit feberfri i minst ett dygn.

Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Om eleven testat sig behöver hen dessutom stanna hemma tills provsvaret kommit. Provsvaret ska vara negativt för att eleven ska kunna gå tillbaka.

Hur lång tid man behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar för andra omkring en vecka eller längre.

När kan ett barn som haft covid-19 komma tillbaka till förskolan?

Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när barnet är friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det vara feberfritt ett dygn. Hur lång tid man behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar för andra omkring en vecka eller längre.

Smittspårning i samband med bekräftat covid-19 på skolenhet

Vid konstaterad smitta på en skolenhet har rektor i uppdrag att utreda eventuell smittspridning i verksamheten. Rektor noterar elevens namn använder en checklista, som är framtagen för stöd i arbetet, där bland annat elevens namn noteras om eleven bekräftas vara smittad av covid-19.

Så hanterar vi personuppgifter i samband med smittspårning vid bekräftad covid-19 , 66 kB, öppnas i nytt fönster.

Behov av barnomsorg om grundskola/förskola stänger på grund av smitta

När en skolverksamhet är stängd som en följd av smittspridning kan barnomsorg med undantag erbjudas för de barn som har vårdnadshavare vars arbete bedöms vara viktigt för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och som inte kan ordna omsorg om sina barn på annat sätt.

Samhällsviktiga verksamheter är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Det är viktigt att tänka på att även om en arbetsplats bedöms vara samhällsviktig, så kanske inte alla där utför samhällsviktigt arbete. Det är arbetsgivaren som i så fall gör en bedömning av vilka som inte har samhällsviktiga arbetsuppgifter. I slutänden är det huvudman som fattar beslut om tillgång till fritids.

Vad är samhällsviktig verksamhet? Information på MSBs webbplats Länk till annan webbplats.

Rektor ansvarar för riskbedömning och arbetsmiljö

Rektorer ansvarar för att göra riskbedömningar och se till att barn, elever och personal har en säker miljö. Föräldramöten och utvecklingssamtal kan genomföras på plats, men skolorna kommer att erbjuda digitala alternativ.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns all information om vad som gäller inom skola och förskola just nu.

Just nu planeras för att regeringen ska införa krav på vaccinationsbevis under evenemang för personer som är 18 år och äldre. Folkhälsomyndigheten ser behovet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter inomhus, med fler än 100 deltagare. Förändringarna förväntas starta 1 december. Vi uppdaterar informationen löpande.

Fram till 1 december gäller följande:

Idrott och föreningsliv

Idrott, träning och tävling, kan utföras som vanligt, både inomhus och utomhus. Föreningsmöten kan genomföras som fysiska möten inomhus.

Kommunens mötesplatser och bibliotek

Växjö kommuns bibliotek och mötesplatser är öppna med ordinarie öppettider.

Evenemang

Evenemang kan anordnas som vanligt, både inomhus och utomhus. Planeras för evenemang som ska äga rum efter 1 december - se text överst i denna box.

Klagomål

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. ansvarar för tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2021
Politik och demokrati