Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. På den här sidan kan du bland annat läsa om vad som gäller för kommunens verksamheter.

Allmänna råd från 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Folkhälsomyndighetens fullständiga råd finns på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Provtagning för allmänheten upphör

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre PCR-provtagning för allmänheten vid symptom förenliga med covid-19. Från och med den 9 februari 2022 kan allmänheten därför inte längre testa sig för covid-19 via sin vårdcentral. Däremot fortsätter provtagningen som tidigare av personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Vaccinera dig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 i syfte att minska spridningen av smittan. Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra.

Om vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Träffpunkter, dagverksamhet och växelvård

Träffpunkter, dagverksamhet, växelvård och daglig verksamhet är öppna. Kontakta respektive verksamhet för öppettider och vad som gäller.

Detta gäller för besök på särskilt boende


Förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19:

  • Besökare ska inte ha några symtom på covid-19 vid besöket. Checklista för symtomkontroll finns på entrédörren.
  • Sprita dina händer vid entrén, i lägenheten och vid säkra mötesplatser
  • Håll av stånd till omsorgstagare på två meter. Det gäller både den person du besöker och andra personer du möter i till exempel korridorer eller andra gemensamma utrymmen.
  • Säg till på förhand om ni är ett större sällskap som kommer på besök. Då kan verksamheten ordna ett större rum för besöket så att ni lättare kan hålla avstånd.
  • Om du behöver ha nära kontakt med din närstående, informera personalen som hjälper dig med skyddsutrustning.
  • Gå direkt till personen du ska besöka, utan att uppehålla dig i gemensamma utrymmen eller ta kontakt med andra omsorgstagare.

Vid vård i livets slutskede, ta kontakt med det aktuella boendet och prata med enhetschef och sjuksköterska.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 för dig som bor på särskilt boende, har hemtjänst och/eller hemsjukvård eller är 80 år eller äldre. Det innebär att du får en fjärde dos vaccin. Vaccineringen ska ske tidigast fyra månader efter du fick dos tre.

Du som bor på särskilt boende i Växjö kommun

Du får erbjudande om vaccinering på ditt boende. Vaccineringen görs av sjuksköterska som jobbar på ditt boende.

Du som har hemtjänst och/eller hemsjukvård

Du som kan ska ta dig till vårdcentral eller en vaccinationsplats i kommunenen och där får din vaccinspruta. Då ska du ha med dig ett underskrivet intyg om att du har hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Intyg för dos 4 att lämna in vid vaccinering. , 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du själv inte kan ta dig till vårdcentral eller en vaccinationsplats kan du få vaccinet av en sjuksköterska inom hemsjukvården.

Du som är 80+

Du som är 80 år eller äldre och inte har några insatser från Växjö kommun bokar dig för vaccinering enligt informationsbrevet du har fått från Region Kronoberg.

Folkhälsomyndigheten beslutade 16 september att även 12- till 15-åringar ska erbjudas vaccin mot covid-19.

Vaccination mot covid-19 är frivillig och kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen. För att barn ska kunna bli vaccinerade krävs en ifylld hälsodeklaration och samtycke från vårdnadshavare.

Region Kronoberg skickar hem blankett om samtycke och hälsodeklaration till alla som erbjuds denna vaccination.

Mer information om vaccinationen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta.

Förskolebarn kan, precis som äldre barn och vuxna, gå tillbaka till förskolan när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och i alla andra skolformer och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen.

Har du frågor om när barn och elever ska stanna hemma, ta del av informationen från 1177 vårdguiden Länk till annan webbplats. och Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Rektor ansvarar för riskbedömning och arbetsmiljö

Rektorer ansvarar för att göra riskbedömningar och se till att barn, elever och personal har en säker miljö.

Den 9 februari 2022 tas restriktionerna som gällt för olika typer av tillställningar och sammankomster bort. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap.

Även det allmänna rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus, tas bort. 

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022