Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Så jobbar Växjö kommun med vaccinering mot covid-19

Växjö kommun ansvarar för att vaccinera omsorgstagare och personal inom vård och omsorg mot covid-19.

Vaccinering mot sjukdomen covid-19 pågår nu i Växjö kommun. Alla i Sverige kommer att erbjudas vaccin. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en prioritetsordning för vaccineringen:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, har hemtjänst eller som har hemsjukvård
  • Medarbetare inom äldreomsorg och hemsjukvård
  • Hushållskontakter till personer som har hemtjänst och hemsjukvård

För dig som har hemtjänst, bor ihop med en person som har hemtjänst eller bor på särskilt boende

Du kommer inom de närmaste månaderna att bli erbjuden vaccin mot covid-19. Du blir då vaccinerad i ditt hem eller i anslutning till ditt boende. Den som vaccinerar dig är en av Växjö kommuns sjuksköterskor. Du kommer med andra ord inte behöva ta dig till vårdcentralen för att få din spruta. När det är dags för dig att bli vaccinerad kommer du att få en kallelse med datum och tid. Vaccinet ges med en injektion i armen och det ska ges två doser. Du får en andra spruta efter tre till fyra veckor från den första. I samband med att du får vaccinet kommer du få mer information om hur vaccinet fungerar.

Att bli vaccinerad är frivilligt men vaccin är ett av de mest effektiva sätten att förebygga och skydda mot sjukdom. Vaccinet är kostnadsfritt och kommer att erbjudas alla.

Även när du har fått vaccinet är det viktigt att du fortsätter följa nationella och lokala råd för covid-19 för att minska risken för smittspridning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Politik och demokrati