Trygghetsundersökning- Hur upplever du tryggheten i Växjö centrum?

Växjö kommun genomför under perioden maj - juni en undersökning om tryggheten i Växjö centrum. Anledningen till att vi genomför undersökningen är att vi vill veta hur du som bor, verkar och vistas i Växjö upplever Växjö centrum.

Var med och påverka genom att svara på enkäten

Genom att svara på enkäten bidrar du till att utveckla ett kunskapsbaserat och mer effektivt trygghetsskapande arbete i Växjö kommun.

Dina svar är konfidentiella och kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar. Svar från enskilda personer kommer inte kunna läsas.

Varför är dina svar är viktiga?

Resultatet från trygghetsundersökningen ska utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering av genomförda eller planerade trygghetsskapande insatser i Växjö centrum.

Frågorna i trygghetsundersökningen är hämtade från den årliga trygghetsundersökningen som genomförs av Växjö kommun och Polismyndigheten. Eftersom trygghetsmätningen enbart fokuserar på upplevelsen av Växjö centrum är några av frågorna omformulerade.

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta Johanna Winqvist, telefon 0470 - 410 00 eller e-post johanna.winqvist2@vaxjo.se.

Tack för att du medverkar!

Fyll i ett (1) svarsalternativ på varje fråga.

Enkäten är avslutad. Sista dag för svar var den 12 juni 2020.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Politik och demokrati