Trygghetsundersökning- Hur upplever du tryggheten i Växjö centrum?

Växjö kommun genomför under perioden maj - juni en undersökning om tryggheten i Växjö centrum. Anledningen till att vi genomför undersökningen är att vi vill veta hur du som bor, verkar och vistas i Växjö upplever Växjö centrum.

Var med och påverka genom att svara på enkäten

Genom att svara på enkäten bidrar du till att utveckla ett kunskapsbaserat och mer effektivt trygghetsskapande arbete i Växjö kommun.

Dina svar är konfidentiella och kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar. Svar från enskilda personer kommer inte kunna läsas.

Varför är dina svar är viktiga?

Resultatet från trygghetsundersökningen ska utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering av genomförda eller planerade trygghetsskapande insatser i Växjö centrum.

Frågorna i trygghetsundersökningen är hämtade från den årliga trygghetsundersökningen som genomförs av Växjö kommun och Polismyndigheten. Eftersom trygghetsmätningen enbart fokuserar på upplevelsen av Växjö centrum är några av frågorna omformulerade.

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta Johanna Winqvist, telefon 0470 - 410 00 eller e-post johanna.winqvist2@vaxjo.se.

Tack för att du medverkar!

Fyll i ett (1) svarsalternativ på varje fråga.

Enkäten är öppen till den 12 juni 2020, klockan 23.30.
1. Tycker du att de problem som nämns här nedan förekommer i Växjö centrum, och upplever du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem?
Nedskräpning?
1. Tycker du att de problem som nämns här nedan förekommer i Växjö centrum, och upplever du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem?

Skadegörelse?

Berusade personer utomhus?

Narkotikapåverkade personer utomhus?

Personer som bråkar och slåss utomhus?

Kvinnor som antastas?

Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen?

2. Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för något brott i Växjö centrum?
2. Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för något brott i Växjö centrum?3. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du oroat dig för att bli utsatt för brott när du vistats i Växjö centrum?
3. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du oroat dig för att bli utsatt för brott när du vistats i Växjö centrum?

4. Om du går ut ensam sent en kväll i Växjö centrum, känner du dig då trygg eller otrygg?
4. Om du går ut ensam sent en kväll i Växjö centrum, känner du dig då trygg eller otrygg?5. Om du vistas i Växjö centrum på dagen, känner du dig då trygg eller otrygg?
5. Om du vistas i Växjö centrum på dagen, känner du dig då trygg eller otrygg?6. Finns det specifika platser i Växjö centrum som du upplever som otrygga?
6. Finns det specifika platser i Växjö centrum som du upplever som otrygga?
8. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld?
Gå på bio eller teater?
8. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld?Gå på restaurang, bar eller disco?Åka buss eller tåg?Shoppa eller handla?9. Vilket är ditt kön? * (obligatorisk)
Frågan måste besvaras.
9. Vilket är ditt kön?
Frågan måste besvaras.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Politik och demokrati