Sjukvård i hemmet

Om du inte kan gå till vårdcentralen
och behöver sjukvård hemma
ska du tala med distriktssköterskan
där du bor.

Du kan få sjukvård av en sjuksköterska
eller en undersköterska hemma
eller i särskilt boende.

Du kan till exempel få hjälp med att:

  • lägga om sår
  • medicinera
  • ta prover
  • prova ut hjälpmedel och inkontinensprodukter
  • rehabilitering

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Telefonnummer till jourläkarcentralen

Behöver du läkare snabbt
på en lördag, söndag eller helgdag
ska du ringa jourläkarcentralen.

Telefon 0470-58 78 00.

Senast uppdaterad: 10 mars 2023