Föreningar för bland annat pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Vem får söka?

Föreningar och organisationer som arbetar med förebyggande verksamhet för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

För renodlade pensionärsföreningar och handikappföreningar finns särskilda regler och ansökningsförfaranden.

Vad kan föreningen/organisationen få bidrag för?

För sitt förebyggande arbete.

När söker man?

Ansökan skall vara omsorgsförvaltningen tillhanda senast den sista augusti, året före verksamhetsåret.

Hur söker man?

Sök bidraget genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett.

Skicka ansökan till:

Växjö kommun
Omsorgsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Ansökan kan även skickas med e-post till omsorgsnamnden@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022