Barn och unga

Barn och unga är en av Det fria ordets hus viktigaste målgrupper. Därför skapar vi workshops, en del skolmaterial och projekt för den fria tiden inom områdena yttrandefrihet, det litterära arvet och det fria uttrycket.

Aktiviteter

Aktiviteterna skapar Det fria ordets hus i egen regi men också tillsammans med samarbetspartners lokalt, regionalt och nationellt. 

Arbetar du i skola, på bibliotek, på fritids- eller ungdomsgård och vill arbeta med något som Det fria ordets hus har tagit fram, får du gärna göra det. Vi ber dig endast om att berätta att det är Det fria ordets hus som är avsändare samt att låter oss veta hur det blev hos dig, om det finns något som kan förbättras, eller om du har andra idéer som du tycker att vi borde göra något åt.

Kontakta oss för att få en närmare beskrvning av de olika aktiviteterna/projekten samt det material du behöver för att kunna genomför dem.  

Studiematerial

Det fria ordets hus erbjuder studiematerial för skolor som är anpassade efter läroplanen i årskurs 4 till gymnasiet. Studiematerial är skapat av Det fria ordets hus och oftast tillsammans med en annan aktör. Materialet fokuserar på yttrandefrihet och vårt litterära arv i Kronoberg.

Vårt studiematerial behandlar frågor vårt litterära arv, feminsim, jämställdhet, rasism och migration.

Har du önskemål eller frågor om materialet, kontakta oss. Det är fritt att använda materialet, men nämn gärna att det kommer från Det fria ordets hus. Vi blir också väldigt glada över bilder eller annan dokumentation så att vi kan se hur materialet används.

Studiebesök

Vill du och din klass eller grupp med elever komma på besök så tar vi gärna mot er och pratar om yttrandefrihet samt gör en övning. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar gruppen och tiden.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 januari 2023