Barn och unga

Det fria ordets hus vänder sig självklart till barn och unga och skapar aktiviteter kring yttrandefrihet, det litterära arvet och det fria uttrycket.

Lektion i demokrati och yttrandefrihet för åk 2-3, åk 5 och åk 8

Förståelsen för demokrati och yttrandefrihet har aldrig varit viktigare än nu. Det fria ordets hus vill bidra till kunskap och det öppna samtalet. Därför erbjuder vi en anpassad lektion i demokrati och yttrandefrihet, som hålls av en utbildad journalist och lärare.

Åk 5-8

Du som är lärare i samhällskunskap och undervisar i åk 5 eller 8 kan boka in dina elever för ett besök på Det fria ordets hus på Västra Esplanaden 10. Lektionen, på cirka 60 minuter, tar alltid upp begreppen demokrati, yttrandefrihet, tryckfrihet och censur och därefter byggs innehållet upp av de elevfrågor som skickas in i förväg.

Det finns flera tillfällen till enskilda funderingar, korta samtal i grupp och möjlighet att ta ställning på olika sätt. Besöket är gratis medan skolan ansvarar för transporten. Veckodagen som gäller är företrädesvis måndagar.

Åk 2-3

Nytt för 2024 är att Det fria ordets hus även erbjuder de yngre eleverna i åk 2 och 3 en anpassad lektion, gärna i åldersblandade grupper. Då kommer pedagogen ut till intresserad skola i stället. Förutsättningen är skolan planerar en sammanhållen halvdag. Elevfrågor skickas in i förväg även här. Besöket är gratis.

Bokning

Platserna är begränsade och om intresset är stort kan Det fria ordets hus, som önskar en geografisk spridning av skolor, tvingas göra prioriteringar under året. Bokning görs i särskilt formulär. Mejla till agneta.myrestam@vaxjo.se för mer information och bokning. Ange alltid för vilken årskurs det gäller.

Kontakter

Senast uppdaterad: 9 januari 2024