Historieskrivarna

I det pedagogiska programmet Historieskrivarna får arkivens hemligheter komma till liv och vi lyfter fram viktiga frågor om yttrandefrihet.

Historieskrivarna är ett pedagogiskt program som kombinerar kunskap om kulturarv med demokrati, åsikts- och yttrandefrihet. Programmet är gjort av Det fria ordets hus och Kulturparken Småland och vänder sig mot årskurs 4-6. Eleverna utforskar och reflekterar kring betydelsen av enskilda individers ställningstagande för demokrati i dåtid och nutid. Hur kan en enskild person påverka och förändra? Vilka tillvägagångssätt använder man?

Programmet vill få eleverna att

  • utveckla sina demokratiska förmågor som t ex. kommunikation, kritiskt tänkande, kritiskt förhållningssätt och reflektion
  • utveckla sina kunskaper om den enskilda individens ställningstagande för demokrati
  • utveckla sin förståelse för kulturarv och stärka förmågan att binda samman dåtid och nutid som förmågan att tolka, utforska och berätta historia

Det kombinerar frågor om rätten att göra sin röst hörd med kunskap om arkiv och museisamlingar. Med utgångspunkt i tre människoöden från Kronobergs historia lär eleverna sig om olika exempel på vad ”visselblåsare” kan vara, vad det var de fört fram och hur omvärlden reagerat. På samma gång får eleverna genom pedagogens hjälp titta närmare på och använda av sig av arkivmaterial och föremål från Smålands museums samlingar som kopplar till de historiska fallen.

Metod

I Historieskrivarna används en dramainspirerad metod där eleverna själva blir medaktörer. Programmet utgår från en berättelse med flera moment där eleverna får reflektera kring olika frågeställningar. Den skapande berättelsen går som en röd tråd genom övningen. Eleverna lär sig i ett upplevelsepräglat sammanhang genom att upptäcka, utforska, reflektera och skriva där elevernas kritiska och kreativa lärande uppmuntras.

Praktisk information

Utgångspunkten är att övningen genomförs på Kulturarvscentrum Småland men plats och upplägg kan diskuteras med respektive skola. Övningen tar 1,5 timme i anspråk.

Bokningar sker via Kulturparken Småland, närmare info finns under fliken ”Barn och unga” på Kulturparken Smålands webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakter

Senast uppdaterad: 15 december 2022