Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Konferens för att stimulera unga till läsning

Den 7 maj arrangerades en konferens på Det fria ordets hus av det internationella projektet Engage kring läsfrämjande insatser riktade till unga.

Den 7 maj arrangerades en konferens på Det fria ordets hus av det internationella projektet Engage kring läsfrämjande insatser riktade till unga. Konferensen riktade sig till personer som arbetar på folkbibliotek och/eller skolbibliotek för inspiration till arbetet med att stimulera ungdomar till läsning. Inbjudna föreläsare var Dynamo, Ylva Mårtens, Nahide Arabadji, Esperança Piñero, Mònica Medina, Milena Beric, Jasminka Petrovic och Tatjana Tabacki.

Konferensen anordnas av det internationella projektet Engage! som är ett samarbetsprojekt mellan Pen Català, Writers’ Center Norwich, Krakowskie Biuro Festiwalowe och Det fria ordets hus (Växjö kommun).

Dynamo är Göteborgs stadsbiblioteks ungdomsavdelning (13–25 år) med avdelningar så som Dynamo Game, Dynamo Läs och Creative corner. Dynamo har programverksamhet för unga som arrangeras av biblioteket men också sådana där unga själva är med och arrangerar. Frida Ulvegren med kollegor kommer och berättar om hur dom arbetar med överraskningar, humor och lust i kontakten med unga.

Ylva Mårtens, känner ni kanske igen från Sveriges radio där hon jobbat som journalist i drygt fyrtio år, med barn och ungdomar i fokus. Hon startade programmen Fråga barnen och Barnens romanpris. Ylva Mårtens har också arbetat vid Stockholms dramatiska högskola i över 30 år som gästlärare, forskare och lektor i radioproduktion. 2015 gav hon ut boken Vad säger barnen. Boken handlar om konsten att intervjua barn, skapa tillit och ta tillvara på barns röster och rättigheter i det offentliga samtalet. Ylva Mårtens kommer att både föreläsa och leda en workshop om hur vi vuxna kan skapa relationer till unga.

Nahide Arabadji, verksamhetsutvecklare på Det fria ordets hus och projektkoordinator i Engage! Har intervjuat ungdomar i Växjö kring deras åsikter om läsning och berättar om metod och resultat.

Esperança Piñero och Mònica Medina, är bibliotekarier på Biblioteca Santa Oliva d'Olesa de Montserrat och Biblioteca Sagrada Familia - J.M. Ainaud de Lasarte in Barcelona. Kommer att berätta om deras erfarenheter kring läsfrämjande insatser för ungdomar.

Milena Beric, Jasminka Petrovic och Tatjana Tabacki arrangerar litteraturfestivalen KROKODIL i Serbien. De berättar om utvecklingsarbetet kring läsfrämjande som ett verktyg till att öka förståelse för olikheter främst på Balkan men I förlängningen även Europa.

Kontakter

Senast uppdaterad: 29 mars 2022