Om Det fria ordet hus

Det fria ordets hus förenar det småländska litterära arvet och yttrandefrihetskampen idag, för alla medborgares rätt att göra sin röst hörd - i Småland och i världen.

Småland äger ett levande kulturarv, inte minst i det rika muntliga berättandet och i den litteratur som har skrivits och fortsätter att skrivas i regionen. Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin Wägner är alla litterära storheter som under sin livstid stod upp och genom sina bevarade verk fortsätter att kämpa för yttrandefrihet och människors lika värde.

För att värna yttrandefriheten och försvara det fria ordet i dag och i världen, är Växjö sedan 2012 fristad för förföljda författare och konstnärer, som lever under svåra förhållanden, endast för att de gör sin röst hörd.

Det fria ordets hus ansvarar för det dagliga arbetet kring Fristad Växjö och är kontakt för den fristadsförfattaren som bor i staden.

Det fria ordets hus ska främja dialog, skrivande och debatt, samt knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet med verksamheter i regionen: genom egna arrangemang och arrangemang i samarbete med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Det fria ordets hus invigdes den 4 juni 2014 och finns på Västra Esplanaden 10 i samma lokaler som Växjö Konsthall.

Det fria ordets evenemang finns på upplev.vaxjo.se. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Joakim Granlund, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen.

Det fria ordets hus är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö och samarbetar med flera aktörer på olika nivåer: kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Kulturaktörer

I kommunen: Växjö stadsbibliotek, Araby park arena, Växjö konsthall. Som en del av Region Kronoberg arbetar vi även med Kulturparken Småland, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Sagomuséet i Ljungby, Musik i Syd, Linnéuniversitetet samt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

Litterära sällskap

Elin Wägner-sällskapet, Vilhelm Moberg-sällskapet, Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Pär Lagerkvist-samfundet.

Fristad Växjö

Övriga fristäder i Sverige samt organisationerna ICORN (International Cities of Refuge Network), Sveriges författarförbund och Svenska PEN.

Kontakter

Senast uppdaterad: 9 juni 2023