Om Det fria ordet hus

Med Det fria ordets hus förenas det småländska litterära arvet och yttrandefrihetskampen idag, för alla medborgares rätt att göra sin röst hörd - i Småland och i världen.

Småland äger ett levande kulturarv, inte minst i det rika muntliga berättandet och i den litteratur som har skrivits och fortsätter att skrivas i regionen. Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin Wägner är alla litterära storheter som under sin livstid stod upp och genom sina bevarade verk fortsätter att kämpa för yttrandefrihet och människors lika värde.

Idag verkar författare runt om i världen i samma anda, ofta under svåra förhållanden och med fara för sina liv, endast för att de vill göra sin röst hörd. Växjö är sedan 2012 fristad för förföljda författare, för att värna yttrandefriheten och försvara det fria ordet.

Verksamheten som bedrivs ska främja dialog, skrivande och debatt, samt knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet med verksamheter i regionen. Detta görs genom egna arrangemang och arrangemang i samarbete med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Verksamheten Det fria ordets hus invigdes den 4 juni 2014 och finns numera på Västra Esplanaden 10 tillsammans med Växjö Konsthall.

Det fria ordets evenemang finns på upplev.vaxjo.se. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Joakim Granlund, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen.

Det fria ordets hus är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö och har därför självklara samarbetspartners i  de kommunala kulturaktörerna men arbetar även regionalt, nationellt och internationellt. 

Kommunala och regionala aktörer

Med de kommunala kulturaktörern finns bland annat Växjö stadsbibliotek, Araby park arena och Växjö konsthall. Som en del av Region Kronoberg arbetar vi även med Kulturparken Småland, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Sagomuséet i Ljungby, Musik i Syd, Linnéuniversitetet samt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

De litterära sällskapen

En del av huvudverksamheten är att lyfta fram det småländska litterära arvet och där är självklara samarbetspartners Elin Wägner-sällskapet, Vilhelm Moberg-sällskapet, Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Pär Lagerkvist-samfundet.

Fristad Växjö

Fristad Växjö ingår även i ansvarsområdet för Det fria ordets hus och nära samarbete sker därför med övriga fristäder i Sverige samt organisationerna ICORN (International Cities of Refuge Network), Sveriges författarförbund och Svenska PEN.

Nationellt och internationellt

Då Det fria ordets hus även arbetar nationellt och internationellt ser vi gärna samarbeten med aktörer även utanför region Kronoberg. Bland nationella samarbetspartners finns Fredens hus, Raoul Wallenberg Academy och Astrid Lindgrens Näs.

Kontakter

Senast uppdaterad: 31 januari 2023