Om fristad Växjö

Fristad Växjö ingår i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet som en av kommunens satsningar på det fria ordet. 

Det fria ordets hus har huvudansvaret för att koordinera arbetet med Växjö som fristad och är kontakt för den fristadsförfattare som lever i staden. Arbete sker i nära samarbete med till exempel förvaltningen för arbete och välfärd samt säkerhetsfunktionen i Växjö kommun.

Det var 2012 som Växjö kommun beslutade att vara en fristad för förföljda författare och journalister. Växjö var då den femte och dittills minsta staden i Sverige att bli fristad. I dagsläget har antalet fristäder i Sverige ökat till drygt 20 stycken.

Fristadsprogrammet innebär att en författare, musiker, bildkonstnär, tecknare, scenkonstnär och annan konstnärligt verksam som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk i kommunens kulturliv för att kunna utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom sitt konstområde.

Sedan början av 1990-talet har enskilda städer runtom i Europa beslutat att bli fristäder åt förföljda kulturskapare. Valet av vilken person som erbjuds en fristad i Växjö görs i samarbete med organisationen ICORN – International Cities of Refuge Network, där Växjö kommun också är medlem.

Kommunens första fristadsförfattare var Nasrin Madani, författare och journalist från Iran som hade stipendium 2012-2014. År 2015-2017 var Erol Özkoray, turkisk journalist, Växjös fristadsförfattare. Just nu är Växjö fristad för journalisten och författaren Maha Nasser, som kom till Växjö våren 2018 från Yemen. Mer information om fristadsförfattarna.

Fristadssystemet nationellt och internationellt

Statens kulturråd är den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna i Sverige.

ICORN, med säte i Stavanger, Norge, är en sammanslutning av städer som erbjuder kulturutövare en fristad. I Sverige har ICORN även nära samarbete med Svenska PEN och PEN International.

Fram till hösten 2017 hade ICORN omkring 60 fristäder i Europa, USA och Latinamerika som medlemmar. Sverige hade vid samma tid drygt 20 fristäder. Aktuella uppgifter hittar du på ICRONs webbplats.

Fullständig lista på städer/regioner/landsting, ICORNs webbplats Länk till annan webbplats.

För en fullständig lista över från vilka länder Sveriges fristäder har tagit emot författare, se Kulturrådets handbok. Länk till annan webbplats.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 januari 2022