Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Konsten i kommunhuset plockas ner – stor utställning i april 2020

Nu ska de konstverk som idag finns i kommunhuset plockas ner för att sedan ställas ut i urval på Växjö konsthall 4-19 april.

Ludvig Löfgren©Bildupphovsrätt 2020

Konsten i kommunhuset plockas ner

Nu ska de konstverk som idag finns i kommunhuset plockas ner för att sedan ställas ut i urval på Växjö konsthall 4-19 april.

Hösten 2019 gjordes en inventering av samtliga konstverk i kommunhuset inför den kommande flytten till det nya kommunhuset. Under inventeringen bedömdes vilka verk som ska fortsätta ingå i kommunens konstsamling och vilka verk som ska avyttras genom donation till annan kulturinstitution eller genom försäljning.

Syftet med inventeringen var att skapa överblick av samlingens skick samt att se över dess omfattning på grund av utrymmesskäl och skapa möjlighet för att hålla samlingen uppdaterad med samtidskonst som speglar konstlivet.

I det nya kommunhuset som ska vara klart för inflyttning i början av 2021 finns begränsade ytor för exponering av så kallad löskonst och inga utrymmen för konstförråd.

Nu ska konstverken i kommunhuset plockas ner för under våren att visas i ett brett urval på Växjö konsthall i utställningen Ur samlingen som pågår mellan 4–19 april. Vissa av verken kommer dessutom att finnas till försäljning mellan 22 april till 3 maj.

Urvalet kring vilken konst som ska sparas, doneras eller säljas kommer att göras av konsthallschef Filippa de Vos och personal från Växjö konsthall. Vid svårbedömda fall kommer även en extern expert att anlitas och en konstvärderare ansvarar för prissättningen av de verk som ska säljas.

Majoriteten av verken i samlingen ska finnas kvar, men genom att donera och sälja mindre delar av konstsamlingen blir den mer tillgänglig för invånarna. Den vinst som görs genom försäljningen kommer att användas till förmån för samlingen, som till exempel underhåll av befintliga verk eller på sikt en utökning med nya verk.

Mer information om utställningen Ur samlingen eller mer information om försäljningen.

Fakta

 • Växjö kommuns konstsamling består av cirka 2300 verk, av dessa finns 370 verk i form av löskonst i det nuvarande kommunhuset. Dessutom finns det förrådsutrymmen med ett hundratal verk.
 • Kommunen har inget bevarandeuppdrag när det gäller konstområdet, däremot har kommunen ett uppdrag att visa upp samtida konst.
 • Inköp av konst till samlingen är ett led i att bland annat stödja konstlivet i närområdet. Samlingen utökas därför med verk som främst representerar det lokala och regionala konstlivet. Utrymme ska även ges för verk av nationell betydelse. Konstsamlingens syfte är att fungera som utsmyckning vid kontor och offentliga miljöer.

Kontakter

 • Växjö konsthall

  Reception

  0470-414 75

  konsthall@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västra Esplanaden 10, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö stadsbibliotek
  Växjö konsthall

  Västra Esplanaden 7

  35231 Växjö

  Övrigt

  Övrigt

  Ordinarie öppettider

  • Söndag och måndag stängt
  • Tisdag-fredag, klockan 12-18
  • Lördag klockan 12-16

  Fritt inträde

  Avvikande öppettider

Senast uppdaterad: 18 mars 2022