Stipendier och priser

Växjö kommuns kulturpris är en belöning för insatser inom kulturella områden. Växjö kommuns kulturstipendier delas ut som stimulans till framtida kulturgärning. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om mottagare av kulturstipendium och kulturpris. 

Kulturstipendium

Ansökan om Växjö kommuns kulturstipendium skall ha inkommit senast 1 mars aktuellt år. Du söker stipendiet för egen räkning. Kulturstipendier kan tilldelas personer som fyller max 25 år under aktuellt ansökningsår, och som har en tydlig koppling till Växjö kommun. Ansökan ska göras på en särskild blankett som kan beställas på telefonnummer 0470-410 00 eller hämtas från denna sida. Som bilaga till ansökningsblanketten finns även bestämmelserna för kulturstipendiet. 

Kulturpris

Förslag på mottagare av Växjö kommuns kulturpris ska ha inkommit senast den 1 mars aktuellt år och innehålla motivering, uppgifter om den föreslagnes anknytning till Växjö kommun, samt förslagsställarens namn och adress. Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Du kan inte föreslå dig själv som pristagare.

Skicka ditt förslag till kultur- och fritidsförvaltningen:

E-post: kultur-fritid@vaxjo.se
Adress: Kultur- och fritidsförvaltningen,
Box 1222, 351 12 Växjö

Vid frågor kontakta Växjö kommun via kontaktuppgifterna längre ner.

Årets pristagare och stipendiater:

Elisabeth Cederholm, verksamhetsansvarig Folkets bio, tilldelas kulturpriset 2018 och får en glasskulptur av Lena Bergström.


Elisabeth Cederholm tilldelas 2018 års kulturpris för sitt hängivna och outtröttliga arbete med att visa kvalitetsfilm i Växjö. Genom Folkets bio utför Elisabeth ett ideellt heltidsarbete för att erbjuda Växjöbor ny och intressant film i Kulturhuset Palladiums biograf.
Elisabeth spelade också en avgörande roll för att i Folkets bios regi driva Kulturhuset Palladium vidare som kulturbärande arena i Växjö.

Thea Kallhed Gadefors-Möller, dans, belönas med kulturstipendium på 25 000 kr.
Andreas Ahlm, film, belönas med kulturstipendium på 25 000 kr.

Tidigare pristagare och stipendiater:

2017

Hans Parment, musiker, pedagog mm Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Fanny Wallertz, foto Kulturstipendium 25 000 kr
Robban Högström, musikal Kulturstipendium 25 000 kr

2016

Anette Rosén, kulturarbetare Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Lukas Andersson, konst Kulturstipendium 25 000 kr
Ludvig Stynsberg, teater Kulturstipendium 25 000 kr

2015

Mats Harrysson, dokumentärfilmare Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Martina Alriksson, teater Kulturstipendium 25 000 kr
Hani Arrabi, teater, musik Kulturstipendium 25 000 kr

2014

Ingrid Nettervik, litteraturvetare Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Lovisa Parment, musik, harpa Kulturstipendium 25 000 kr
Micaela Maurin, klassisk sång Kulturstipendium 25 000 kr

2013:

Åke Svensson, kulturhistoriker, eldsjäl Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Sofia Gillerfors, klassisk musik, cello Kulturstipendium 25 000 kr
Olof Mårtensson, teater Kulturstipendium 25 000 kr

2012:

Tomas Bannerhed, författare Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Julia Ojansivu, sång Kulturstipendium 25 000 kr
André Talborn, konst Kulturstipendium 25 000 kr

2011:

Thomas Liljeholm, tonsättare, musiker, eldsjäl Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Lamilja Sulevic, mode/design Kulturstipendium 25 000 kr
Tommy Roda, dans Kulturstipendium 25 000 kr

2010:

Ulf Ekerot, musikentreprenör (eldsjäl) Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Karin Fransson, design (teaerkostym) Kulturstipendium 25 000 kr
Joakim Larsson, sång Kulturstipendium 25 000 kr

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Se och göra