Viktig information och badregler för Lammhultsbadet

Då Lammhultsbadet är öppet för allmänhet finns en badvärd på plats. Badvärden finns för att upprätthålla en god ordning och säkerhet på platsen.

  • Barn som önskar komma in på anläggningen utan sällskap av vuxen måste vara över 12 år och simkunnig (dvs kunna simma 200 meter).
  • Tänk på att du som förälder, alltid är ansvarig för ditt barns säkerhet. Våra badvärdar finns på plats för att ge information, stöd och råd.
  • Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt, inte ens för en kort sekund. Barnen bör vara på gripavstånd hela tiden och att man som vuxen inte ansvarar för mer än 3 barn.
  • Det är inte tillåtet att trycka ner någon eller knuffa i någon i vattnet.
  • Det är inte tillåtet att springa på plattor, i omklädningsrum eller på trampolin.
  • Det är inte tillåtet att dyka från den grunda delen.
  • Du får inte uppträda anstötande, kränkande eller på annat sätt ofreda andra.
  • Badvakt har rätt att avvisa en person som inte respekterar våra regler.
Senast uppdaterad: 28 juni 2023