Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny ledning och nytt innehåll på Araby Park Arena

Från och med nu kommer både förvaltningen arbete och välfärd och kultur- och fritidsförvaltningen och ha ansvaret för Araby Park Arena. Detta är en del i arbetet med att öka tryggheten i och runt arenan. Beslutet togs i Kommunstyrelsens organisations och personalutskott, KSOP 15 november.

Arbete och välfärd kommer ha ansvaret för mötesplatsen och också tillsätta en platschef. Arbete och välfärds fokus blir de sociala frågorna. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer ha ansvar för innehållet, det vill säga att skapa utvecklande kultur- och idrottsaktiviteter i arenan. De ansvarar också för skötsel och drift av lokalerna. Naturligtvis kommer de båda förvaltningarna samverka mycket och arbeta tillsammans. Även utbildningsförvaltningen kommer involveras i arbetet på olika sätt genom pedagogiska insatser.

- Det kommer nu finnas fler människor med flera olika kompetenser i och runt arenan, vilket är en styrka. Arbete och välfärd kommer bidra med sin stora erfarenhet kring att jobba med utanförskap och social oro, men även vad gäller mötesplatser. Kultur och fritid ges nu större möjlighet att arbeta med sitt kärnuppdrag, säger Per Schöldberg (C), ordförande i KSOP.

Senast uppdaterad: 30 mars 2022