Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fria bilder av Växjö

Nu finns drygt 30 bilder som får användas fritt för att visa upp Växjö kommun, med fokus på Växjö som plats.

Bilderna får användas av alla som vill informera om, marknadsföra eller presentera Växjö kommun som en plats att bo, besöka och verka på. .

Bilderna som alla är tagna i Växjö kommun hittar du här. Länk till annan webbplats. De finns från och med nu också på Platsvarumärket Växjös webbplats och under Press här på Växjö kommuns webbplats.

Villkor för bildernas användning:

  • Fotografens namn ska alltid anges vid publicering av bilderna. Du hittar namnet i faktarutan när du laddar ner.
  • Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte för att marknadsföra produkter eller tjänster. Bilderna får inte säljas som vykort, posters eller liknande.
  • Ingen bild får förvrängas eller modifieras, digitalt eller på andra sätt, utan fotografens medgivande. Medgivande krävs också om bilden ska användas tillsammans med andra bilder (montage) på ett sådant sätt att det kan betraktas som en ny bild.
  • I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan extern part (användaren av bilderna) komma att debiteras i efterhand direkt av fotografen.
  • Ansvaret vid eventuella skadeståndsanspråk, eller andra konsekvenser av otillåtet användande av bilderna, vilar på den externa parten (användaren av bilderna).
Senast uppdaterad: 22 oktober 2019