Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utredning om simhallen presenterad

Vöfab presenterade, den 18 augusti, utredningen om simhallen för kommunstyrelsen.

Utredningen som är gjord av Vöfab på uppdrag av Växjö kommun undersöker:

  • vilka delar av nuvarande simhall som kan bevaras och vilka som kan renoveras
  • kostnad för att renovera simhallen med samma innehåll på befintlig plats och vad det kostar att renovera nuvarande äventyrsbad
  • vilka konsekvenser den nya parkeringsnormen får för en byggnation.
  • vilka möjligheter det finns att ha igång dagens aktiviteter under byggtiden

Utredningen bygger på en rad rapporter och utlåtande som tittar på bland annat konstruktion, vattenrening, energi, säkerhet och tekniska lösningar för att se konsekvenserna för att få simhallen att hålla i minst 30 år till.

- Det är en gedigen utredning som tagits fram och nu behöver respektive parti fundera och diskutera hur vi tillsammans kan komma fram till en hållbar lösning för Växjöborna, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ta del av materialet under rubriken Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 19 april 2022