Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hanefors kan bli naturreservat

Idag godkände kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på hur Hanefors skulle kunna bli ett nytt naturreservat i kommunen.

- I Hanefors har kommunen nyligen gjort stora restaureringar för att förstärka naturvärdena när den gamla dammen revs. Detta skapade fria vandringsvägar för fiskarna och bra miljö för växtlivet. Att skapa ett naturreservat av Hanefors bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, säger Cheryl Jones Fur (MP), första vice ordförande tekniska nämnden.

Kommunchef Monica Skagne får nu i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i Hanefors samt formulera syftet med naturreservatet. Förslaget ska även innehålla vilka föreskrifter som ska gälla i naturreservatet samt en skötselplan.

Ärendet ska upp till beslut i kommunstyrelsen den 5 oktober. När det finns ett förslag om Hanefors ska det godkännas av kommunstyrelsen innan det ska ut på samråd hos invånare, föreningar och myndigheter.

- Ett nytt naturreservat utanför Ingelstad skulle vara en viktig del i att utveckla vår landsbygd. Det stärker även friluftslivet och blir ett intressant utflyktsmål med naturupplevelser, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Bakgrund

Hanefors vid Aggaån, knappt 2 km söder om Ingelstad centrum, är en plats där olika typer av industriella verksamheter funnits i många århundraden. 2019–2020 gjorde Växjö kommun omfattande åtgärder för att skapa förutsättningar för fiskvandring, återskapa ursprungliga miljöer och biotoper i Aggaån samt bevara platsens kulturhistoriska värden.

Växjö kommun har i dagsläget 23 naturreservat.

Senast uppdaterad: 28 september 2021