Växjö kommun vill utveckla del av Arabyparken tillsammans med Arabyborna

I Arabyparken, strax intill Rosenträdgården, finns en parkyta som kommunen nu vill utveckla till en mötesplats tillsammans med invånarna. Under Araby Folkfest kommer Växjö kommun att finnas på plats och visa upp skissförslag på vad som skulle kunna finnas på platsen som invånarna får tycka till om.

- Vi vill att platsen vid Rosenträdgården i Araby ska vara en mötesplats för såväl de som bor i Araby som för alla Växjöbor. För att skapa denna plats måste såklart de som ska använda platsen vara med och tycka till och vara delaktiga i detta. Jag ser mycket fram emot att få skapa den här platsen tillsammans med bland annat Arabyborna, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Olika skissförslag kommer att presenteras inför Araby Folkfest i maj. Förslagen kommer bland annat finnas tillgängliga på platsen och på vaxjo.se inför dagen. Skisserna kommer att innehålla förslag på hur platsen kan se ut med bland annat förslag på gestaltning samt eventuella aktivitetsytor och/eller rekreation. Sedan är det upp till invånarna att tycka till om vad de vill ska finnas där och hur de vill använda platsen.

- Genom att förbereda några skisser på hur platsen skulle kunna se ut skapar vi rätt förutsättningar för vad som är möjligt. Sedan vill vi veta vad och hur man vill använda platsen och komma med sina idéer för att det ska bli den där mötesplatsen där invånarna vill spendera sin fritid, säger Per Sandberg, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022