Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya aktivitetsytor och lekmiljöer skapas på Rottne badplats

Växjö kommun har beslutat att utveckla området vid Rottne badplats. Lekmiljö, grillplats, utegym och tillgänglighetsanpassad toalett ska bidra till att locka än fler besökare till platsen.

– Oavsett var i Växjö kommun du bor ska du ha bra förutsättningar för att leva och bo. Ett av kommunens prioriterade utvecklingsområden i landsbygdplanen är natur, kultur och rekreation. Vilket är precis det som investeringen på Rottne badplats fokuserar på, säger Martina Forsberg (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Badplatsen har redan en ramp för att tillgänglighetsanpassa badet men nu ska även toaletterna i servicebyggnaden tillgänglighetsanpassas.

Lekmiljön, en så kallad lekotop, utgår ifrån platsens befintliga miljö och bidrar till biologisk mångfald genom blommande träd, buskar och ängsblommor. Det är i huvudsak material från naturen som används för skapandet av miljön.

– Vi har gjort en enkätundersökning där invånare i Rottne har fått berätta hur de tycker att området ska utvecklas och den visade att lekmiljö för barnen var mest efterfrågat följt av grillplats och utegym, berättar Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

Arbetet börjar efter sommaren.

Senast uppdaterad: 17 maj 2023