Odlingslotter

Att odla grönsaker, blommor och grödor är bra för både människan och miljön och gör staden grönare. I Växjö kommun finns flera odlingsföreningar och möjligheter att odla.

Kommunen arrenderar (hyr ut) marken till odlingsföreningarna som förmedlar lotterna vidare till sina medlemmar. I Växjö är det endast föreningen Lilla Vallen som har kolonistugor på sina odlingslotter. Genom övriga föreningar arrenderar du endast en bit mark. Det finns också möjlighet till odling inom projekt Stadsbruk.

Vill du odla?

Har du hittat ett område där du vill odla? Då ska du vända dig till den förening som har ansvaret för området. De kan svara på om det finns lediga odlingslotter, hur mycket det kostar och vilka regler som föreningen har.

Hur mycket det kostar varierar mellan föreningarna, men priset ligger vanligen mellan 100-500 kronor per år och odlingslott.

Verksamheten sker på ekologisk grund.

Odlingsföreningar

Här har vi samlat information och kontaktpersoner till flera av odlingsföreningarna verksamma i Växjö kommun.

Kollektivodlarna Östrabo

E-post: odlarbacken@gmail.com
Kollektivodlarna Östrabo på Instagram. Länk till annan webbplats.

Föreningen har ett område på Östrabobacken. Här drivs kollektivodling där man odlar tillsammans och delar på skörden.

Föreningen Växjö Koloniträdgårdar

Angeleski Marianko
Mobiltelefon: 076- 275 54 58

Föreningen har ett område på Ulriksbergspromenaden, Araby.

Föreningen Bastanäs Koloniträdgårdar

Maria Svensson
Mobiltelefon: 070- 651 12 88

Inger Jarl
Mobiltelefon: 070-941 36 00

Föreningen har ett område på Sjöudden

Koloniområde London

Koloniområdet ligger vid Torparängen på Teleborg.

Koloniområde Mjärden

Thage Davidsson
Telefon: 0470-206 19
Mobiltelefon: 076-127 56 66

Koloniområdet ligger intill Norregårdsskolan på Hov.

Lilla Vallens Koloniförening

Karin Persson
Telefon: 070-256 07 61
Lilla Vallens webbplats Länk till annan webbplats.

Koloniområdet ligger vid Södra Bergundasjön på Söder.

Östrabo koloniträdgård

Telefon: 079-341 40 01
E-post: ostrabokolonitradgard@yahoo.com
Östrabo koloniträdgårds facebook Länk till annan webbplats.

Koloniområdet ligger intill Norrtull på Öster.

Vill din förening vara med på vår webbplats? Eller har du frågor eller synpunkter?

Kontakta Växjö kommun och be om att få prata med en markingenjör.

Projekt Stadsbruk - avslutat

Nu är projektet avslutat men det finns ett nätverk för stadsbruk där Växjö kommun deltar.

Inom projekt Stadsbruk fanns möjlighet att odla på lite annorlunda sätt. Det kan ge egna grönsaker, möten över gränserna och kanske nya företagsidéer. Växjö kommun tillsammans med Göteborg och Malmö utvecklar sina odlingar i projekt Stadsbruk till och med november 2018.

  • Testbädd på Brände udde: för dig som har tankar på att odla som företagsidé
  • Odla kompis i Lammhult: för dig som vill odla och träffas över språkgränserna
Senast uppdaterad: 23 februari 2023