Östrabo ekobacke är en stadsodling som ligger på gångavstånd från Växjö centrum. Här möts människor för att njuta och inspireras av odlingarna.

Odlingsmarken har tidigare tillhört Östrabo och kyrkan men ägs och drivs idag av Växjö kommun.

Under hösten 2020 gick Växjö kommun ut med en förfrågan om det fanns intressenter som ville att ta över ansvaret för driften av Ekobacken. En förutsättning var att verksamheten även framöver ska vara en ekologisk stadsodling med fokus på mat, möten, kunskap och rekreation. Under 2021 drevs verksamheten av Kafé de luxe Länk till annan webbplats. som samarbetade med Studieförbundet Vuxenskolan och Johan Aronsson som ansvarade för all odling på platsen. Våren 2022 skrevs ett nytt avtal med Kafé de luxe som sträcker sig fram till 2028.